กลุ่ม STEAM
TF2 Loadout loadout.tf
กลุ่ม STEAM
TF2 Loadout loadout.tf
31
อยู่ในเกม
536
ออนไลน์
ก่อตั้ง
9 มกราคม 2014
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ TF2 Loadout

Try out and share TF2 loadout

Notice: if you have trouble finding the most recent items, your browser is wrongfully caching the item list. To circumvent this, open this link in your browser and hit CTRL + F5 to refresh the list. http://loadout.tf/assets/json/items.json


A web app for testing TF2 loadout. You need a recent browser, such as chrome, firefox or android browser to use it. Internet explorer is not supported for now. This website is still in beta, so don't hesitate to report bugs on the forum.
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
War paints are back on loadout.tf
Jungle Inferno war paints added to Weapons.tf
882 ความเห็น
Revan 10 มิ.ย. @ 9:58am 
oh ok thanks anyway
Baldurs Tod 10 มิ.ย. @ 9:49am 
There is no "command" cause loadout.tf use opengl while TF2 uses DirectX
Revan 10 มิ.ย. @ 9:01am 
Baldurs, what commands can I use to replicate the graphics settings on loadout.tf in tf2? thanks if you can help
Baldurs Tod 9 มิ.ย. @ 7:14am 
meetmyteam will die
sticklyboi 9 มิ.ย. @ 6:39am 
dunno if meetmyteam is high on your priority list, but the blue moon cosmetics dont show up on there
im not sure if theyve been added or not
Droy 31 พ.ค. @ 4:28am 
Oh damn thats embarrassing, i really thought it was soldier, sorry about that
31
อยู่ในเกม
536
ออนไลน์
0 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
9 มกราคม 2014
ภาษา
อังกฤษ
เกมที่เกี่ยวข้อง