NHÓM STEAM
[GER] ab auf's Schlachtfeld squad_aasf
NHÓM STEAM
[GER] ab auf's Schlachtfeld squad_aasf
2
ĐANG CHƠI
18
TRÊN MẠNG
Thành lập
23 Tháng 12, 2018
Ngôn ngữ
Đức
GIỚI THIỆU [GER] ab auf's Schlachtfeld

[AASF] Ab aufs Schlachtfeld | GER/CH

United Squad Clans - VC/BF | DSK | GdAsZ | PSw

Our Server
[AASF] Ab aufs Schlachtfeld |GER/CH
> steam://connect/185.250.250.242:7785

[DSK] Deutsche Squad Kompanie | GER/CH
> steam://connect/185.248.141.119:7785

Training Server
[AASF] Ab zum Trainingsplatz | GER/CH

✪ Com
▷ Teamspeak
http://www.teamspeak.com/invite/ts.aasf.me
▷ Squad Traning Server
[AASF] United Squad Clans - Train: steam://connect/134.255.235.16:7787

►Webseite: ▷ https://aasf.me/
►Forum: ▷ https://board.aasf.me/
►Server Regeln: ▷ https://aasf.me/regelwerk

►Discord: http://dc.aasf.me/
►Steam: http://steam.aasf.me/
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
THÔNG BÁO GẦN ĐÂY
Gameserver Lizenz
[GER] Ab aufs Schlachtfeld - Update
2
ĐANG CHƠI
18
TRÊN MẠNG
9 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
23 Tháng 12, 2018
Ngôn ngữ
Đức
TRÒ CHƠI LIÊN QUAN