NHÓM STEAM
Shamestation Shota Squad
NHÓM STEAM
Shamestation Shota Squad
2
ĐANG CHƠI
79
TRÊN MẠNG
Thành lập
26 Tháng 3, 2013
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
GIỚI THIỆU Shamestation

So very shameful

Shamestation is about shame. 24/7 shame at all times and at maximum intensity. All the most shameful activities and interests. The most shameful discussions and banter. We are the epicenter of shame.
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
THÔNG BÁO GẦN ĐÂY
Arrested Development Season 5 Part 2
Mad Max Beyond Thunderdome
THẨM ĐỊNH VIÊN STEAM
Đánh giá của Shamestation
"Shameful video games for bad boys and rude girls."
Đây là một số đánh giá gần đây bởi Shamestation
81 bình luận
Cowe 7 Thg02 @ 4:05pm 
finna poop rn
Hashmere 27 Thg06, 2018 @ 1:24pm 
Don't appropriate Wyman's culture, you bigot.
Mr. Grizzles 27 Thg06, 2018 @ 1:01pm 
smallville
Grink "Cap a Cardie" da Boy 24 Thg11, 2017 @ 10:24pm 
ken hates black people
Wyman 26 Thg05, 2017 @ 6:36am 
smallville
THÀNH VIÊN NHÓM
Thành viên tiêu biểu của tuần:
Quản trị viên
Điều hành viên
2
ĐANG CHƠI
79
TRÊN MẠNG
0 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
26 Tháng 3, 2013
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
TRÒ CHƠI LIÊN QUAN