กลุ่ม STEAM
The Stargate Mod sgm
กลุ่ม STEAM
The Stargate Mod sgm
8
อยู่ในเกม
115
ออนไลน์
ก่อตั้ง
7 สิงหาคม 2007
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ The Stargate Mod

The STARGATE Mod for HL²

`The STARGATE Mod` is a free multiplayer game for the Source Engine based on the Stargate franchise. It it currently still in development. Plans for a singleplayer campaign exists and might be realized after the multiplayer release.

Invite all your friends who like Stargate! :D

Stick around for all the latest news, information and contests! This is the place to hear about it first! Also make sure you check out our forums for more details and an in-depth view into The STARGATE Mod.


We are always looking for talented modders - visit our website! Currently seeking animation artists, mappers and modelers!!!

Members of the Development Team are all Administrators/Officers so they can easily be identified as devs.
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Happy Holidays 2013
News News, Website and Twitter
82 ความเห็น
EinfachNurToni 26 พ.ย. 2018 @ 6:46am 
11 years and still no progress
Trolldooden 19 พ.ค. 2018 @ 2:15pm 
Still here, waiting, after years....you can do it! :D
Alex Jones 28 มี.ค. 2018 @ 7:50am 
?
VOSSIK 6 ส.ค. 2017 @ 3:17pm 
Hello guys, is this ,,game" still in development? I saw that in like 2012 and as i see, 5 years later, the game is still on same place..
RockDaNut 1 ก.พ. 2017 @ 1:23am 
Stargate is so awesome isnt it guys/girls
Danielk84 18 พ.ย. 2016 @ 3:40am 
Das Projekt ist schon ca 10 Jahre alt und hat noch keine wirklichen Ergebnisse geliefert.
Tipp von Penny: "schluss machen ein händedruck sich empfehlen"
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
8
อยู่ในเกม
115
ออนไลน์
0 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
7 สิงหาคม 2007
ภาษา
อังกฤษ
เกมที่เกี่ยวข้อง