กลุ่ม STEAM
Rust Sexy Island SexyIsland
กลุ่ม STEAM
Rust Sexy Island SexyIsland
1,136
อยู่ในเกม
6,273
ออนไลน์
ก่อตั้ง
5 มกราคม 2017
ภาษา
เยอรมัน
ตำแหน่ง
Germany 
เกี่ยวกับ Rust Sexy Island

Rust Sexy Island® Community | www.sexy-island.info

About Sexy Island
Check out our Website: www.sexy-island.info

Sexy Island is a great gaming community and the best modded experience for rust players. We offer various modded servers, each custom-tailored to different players and playstyles. With our server events and customized mods, every player is guaranteed to have a good time. On top of that, we also have a very friendly and active staff team to ensure that everything is running smoothly. :crown:

All donations are greatly appreciated and will go towards the servers development. If you're interested in donating, head over https://shop.sexy-island.info. We can't thank you enough for your support!

Our Discord - https://discord.sexy-island.info/

Our Community Servers

ServerName👑
IP🔎
WipeDay📅
👑Sexy Island 5x DUO
🔎5x-duo.sexy-island.info:28025
📅Tuesday and Friday 10:00 GMT+2
👑Sexy Island 10x TRIO
🔎10x-trio.sexy-island.info:28035
📅Tuesday and Friday 10:00 GMT+2
👑Sexy Island 10x NoBPs
🔎10x.sexy-island.info:28015
📅Wednesday and Saturday 10:00 GMT+2
👑Sexy Island 5x SOLO
🔎5x-solo.sexy-island.info:28035
📅Wednesday and Saturday 10:00 GMT+2
👑Sexy Island 20x DUO
🔎20x-duo.sexy-island.info:28015
📅Thursday and Sunday 10:00 GMT+2
👑Sexy Island 5x TRIO
🔎5x-trio.sexy-island.info:28025
📅Thursday and Sunday 10:00 GMT+2
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Sexy Island 5x SOLO and 10x NoBP are JUST WIPED now !!!!!!!
Sexy Island 5x DUO and 10x TRIO are JUST WIPED now !!!!!!!
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
1,136
อยู่ในเกม
6,273
ออนไลน์
3,438 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
5 มกราคม 2017
ภาษา
เยอรมัน
ตำแหน่ง
Germany 
เกมที่เกี่ยวข้อง