กลุ่ม STEAM
Sex Defenders sexdefenders
กลุ่ม STEAM
Sex Defenders sexdefenders
4
อยู่ในเกม
14
ออนไลน์
ก่อตั้ง
20 มิถุนายน 2016
ภาษา
กรีก
ตำแหน่ง
Faroe Islands 
เกี่ยวกับ Sex Defenders

WE ARE SEX DEFENDERS, AND WE'RE HERE TO DEFEND SEX AND STUFF!!!!!!!

We are the sex defenders. We have come out of the darkness to save this world from a bender . This group is one gender only. I went to buy a coke from a vender. I'm lonely so I sink my sorrow into this bartender. Inside I am just a pretender. LETS GO!...SEX DEFENDERS!
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
We're Live!
Congrats to Arma!
ผู้แนะนำบน STEAM
Sex Defenders บทวิจารณ์
"We play a LOT of different games, so if you're looking into it, we've probably played it!"
นี่คือบทวิจารณ์ล่าสุดบางส่วนจาก Sex Defenders
< >
1 ความเห็น
Protagonist Scum 29 มิ.ย. 2016 @ 11:36am 
oh god your right
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
สมาชิก
4
อยู่ในเกม
14
ออนไลน์
0 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
20 มิถุนายน 2016
ภาษา
กรีก
ตำแหน่ง
Faroe Islands 
เกมที่เกี่ยวข้อง