กลุ่ม STEAM
SuicideBarrels barrels
กลุ่ม STEAM
SuicideBarrels barrels
21
อยู่ในเกม
159
ออนไลน์
ก่อตั้ง
13 พฤษภาคม 2014
เกี่ยวกับ SuicideBarrels

The New Suicide Barrels Community!

We now have "Community Crazy Hour" every Saturday at 8pm PST so drop by and have some fun! We'll give out donation perks randomly, so play for a chance to win!

Welcome to the new central hub for suicide barrel enthusiasts! The goal of this page is to both provide a way for players to get together and play this awesome gamemode, and allow them to discuss ways to improve the game and their gameplay. For the first goal, we currently have a dedicated beta server hosting a new and improved version of the gamemode (see below). For the second goal, we have a forum like system here on this community page where you can post suggestions, issues, or just discuss aspects of the game that suit your fancy.

If you want to support the development of Suicide Barrels, consider donating at www.mc-gtb.com/sb/donate . As a reward for your donation you can unlock fun and quirky new guns to diversity your gameplay. I've spent many hours fixing up this gamemode so you guys (and myself) can enjoy it to the fullest extent, so if you are feeling gracious, consider donating to help me continue development.

Looking to play suicide barrels? Gather some players from this group and head to the server below!

How To Join

Server Status[cache.www.gametracker.com]

Player Ranking[www.gametracker.com]

Option 1:
Open up the console in garrys mod (using the ` key)
Type " connect 66.117.157.20 "

Option 2:
Open up the gamemode list and look for "Suicide Barrels." It will be there somewhere.

Remember to save the server as a favorite so you can find it again easily!

Description

After much work fixing up this ancient but hilariously fun gamemode, we've finally come up with a working version. It has...

+ Special gun upgrades for last man standing
+ Automatic map voting/switching
+ Upgraded, more realistic weapon models
+ Better spawning
+ User ranks and unlock-able weapons
+ New maps
+ Complete code reworking for a reliable and bug free experience

Fancy features aside though, what this server really has, and what what no other server has seemed to be able to provide, is consistency. If you ever want to play suicide barrels, you will find this server up and running so you can play it. So, go find your friends and tell them to join this steam community so we can bring back suicide barrels to the glory it once had.
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Update #4
Updated #3
65 ความเห็น
Yeezy Jeezy 12 ส.ค. 2018 @ 9:32pm 
Add skydive to the map rotation please
SelfMedicated 16 มิ.ย. 2018 @ 10:25am 
lets revive this mode?
Thunder_Pika 23 ก.ย. 2017 @ 2:30pm 
ID: STEAM_0:1:168755969 spiderman is great i love the movies.
Sƴøη 8 ม.ค. 2017 @ 3:52pm 
STEAM_0:0:61116172 is hacking noclip and fully auto pistol
Sƴøη 8 ม.ค. 2017 @ 11:02am 
STEAM_0:0:89630955
tanks for de revolve
ChangNotChange 23 ธ.ค. 2016 @ 8:35pm 
STEAM_0:1:96619026

Roses are Red
Violets are Blue
What do I do
To get a Revolver from You
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
21
อยู่ในเกม
159
ออนไลน์
9 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
13 พฤษภาคม 2014
เกมที่เกี่ยวข้อง