กลุ่ม STEAM
SapheSpace Saphe
กลุ่ม STEAM
SapheSpace Saphe
0
อยู่ในเกม
0
ออนไลน์
ก่อตั้ง
25 กรกฎาคม
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
United States 
เกี่ยวกับ SapheSpace

[Saphe.Space]

Services provided by our older sibling group Freaks & Misfits.

Our Mission:
 • A safe-space for gamers, young and old, of all backgrounds (LGBTQIA+S, etc.).

Things encouraged:
 • Discussion of our related game-servers, etc.
 • Steam-based gaming in general.

Things not tolerated:
(there are plenty of other places on the Internet for this stuff).
 • Political discussions of any kind.
 • Hate-speech of any kind.
 • Discussions of a sexual nature.
 • Obscene language.

NOTE:
If you have a potty-mouth, we suggest that instead you check-out our older sibling group Freaks & Misfits (often referred to by the [F+M] tag). You are welcome to be a member of both groups, as long as you curb your behavior appropriately while interacting within [Space.Space] resources (Steam Community, Discord, Game-Servers, etc.).

Official Web-Links:
กระดานสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Under Construction
 • Re-branding several existing game-servers to [Saphe].
 • Long over-due maintenance on most of those same game-servers.
 • Adding [Saphe] branding to various things (stats system, bans system, etc.).
 • Adding posts to the Steam discussion areas. Mostly place-holders for more information to be provided later.
 • A ton of behind the scenes work you will never see/know about, but all very time-consuming (migration of email system, purchasing domains, setting-up web-redirects, etc.).
Once all that's further underway, recruiting will begin.

สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
0
อยู่ในเกม
0
ออนไลน์
0 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
25 กรกฎาคม
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
United States 
เกมที่เกี่ยวข้อง