กลุ่ม STEAM
Rust 4 Life.de R4L.de
กลุ่ม STEAM
Rust 4 Life.de R4L.de
126
อยู่ในเกม
792
ออนไลน์
ก่อตั้ง
23 มกราคม 2017
เกี่ยวกับ Rust 4 Life.de

Welcome to the Steamgroup of Rust4Life.de \☺/ Willkommen in der Steamgruppe von Rust4Life.de \☺/

Unsere Server für Dich - Our Server for You[EU]Rust4Life.de|PvE|3xG|Kits|Town|Shop| and more
IP: 51.77.68.139:28225 - connect pve.rust4life.de:28225
PvE Server direct connect [serverpve.rust4life.de]

This Server is based on an Economy.
You can trade with players and NPCs.

At the ATM in our Town (/town), BanditCamp and every Fishing Village you can exchange money from the Bank Account to R4L Dollar $ (in-game Item) -> to buy items.

!! Explosives are disabled to craft !! They can only be bought or found.
Launcher and Rockets are available at the Black-Market in the BanditCamp.

Type ingame /help in the chat, for more information and server commands.
[EU]Rust4Life.de|PvP|3xG|Kits|LvL|Loot+| and more
IP: 51.77.68.139:28215 - connect pvp.rust4life.de:28215
PvP Server direct connect [serverpvp.rust4life.de]

TS3 Server
TS3 Server direct connect [ts3.rust4life.de]
IP: 62.104.20.225:10087 pw: milchschnitte


D I S C O R D
Discord Server direct connect [discord.rust4life.de]
https://discord.gg/HPpMqc85Kz2022 @ Rust4Life.de | Gaming Community | All rights Reservedการสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
We are back !
Servers will remain offline until further notice
54 ความเห็น
Yalınsak 9 พ.ค. @ 5:55am 
hello
Ultragimli 17 ก.พ. @ 3:46am 
Hello. Die mods auf dem PvE server gehen nicht mehr :chuchelwow:
el eter 10 มี.ค. 2021 @ 4:24am 
Hello everyone, someone knows what happens that the server is offline since last night
el eter 10 มี.ค. 2021 @ 4:24am 
Hallo an alle, jemand weiß, was passiert, dass der Server seit gestern Abend offline ist
Wolf 8 มี.ค. 2021 @ 11:43am 
hi
PetitPrince 7 มี.ค. 2021 @ 10:21am 
ji
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
126
อยู่ในเกม
792
ออนไลน์
222 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
23 มกราคม 2017
เกมที่เกี่ยวข้อง