กลุ่ม STEAM
RockyRust RockyRust
กลุ่ม STEAM
RockyRust RockyRust
1,349
อยู่ในเกม
5,757
ออนไลน์
ก่อตั้ง
31 สิงหาคม 2019
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ RockyRust

Welcome to the RockyRust Steam Group

Official Steam group for the RockyRust Servers Network.

To receive your rewards for joining:
Go to our Account Link Site[rockyrust.link]
Follow the steps listed there
Refresh the page if already done

RockyRust EU 2X SOLO/DUO/TRIO/QUAD
- WIPES: FRIDAYS @ 5PM GMT/BST
- FULL WIPES: EVERY OTHER WIPE
- connect quad.2x.rockyrust.eu:28016

RockyRust EU 3X SOLO/DUO/TRIO
- MAP WIPES: WEDNESDAYS @ 5PM GMT/BST
- FULL WIPES: SATURDAYS @ 1PM GMT/BST
- connect trio.3x.rockyrust.eu:28015

RockyRust EU 3X SOLO ONLY
- MAP WIPES: WEDNESDAYS @ 5PM GMT/BST
- FULL WIPES: SATURDAYS @ 1PM GMT/BST
- connect solo.3x.rockyrust.eu:28025

Discord[discord.gg]
Website[rockyrust.com]
Store[store.rockyrust.com]
กระดานสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
EU 2X MONTHLY MAIN LAUNCH @ 5PM BST
Rewards for the first 60 players!
Be one of the first 60 & win exclusive rewards:
 • FIRST 20 : month of new VIP rank
 • SECOND 20 : lifetime /skin access
 • LAST 20 : month of queue skip
The server will feature all of our popular 2x features as well as new improvements!
 • Enhanced social reward system
 • Improved 2X experience
 • Improved server performance
 • Gameplay adjustments for no-limit

Watch for an event here + announcement on Discord @ launch!
Looking forward to seeing you online!

NEW SERVER! 10X NO BPs WILL LAUNCH & FULL WIPE TOMORROW @ 5PM BST!
 • CUSTOM & BALANCED /remove SYSTEM
 • 50 MINUTE DAY AND 10 MINUTE BRIGHT NIGHTS
 • NEW AUTO DOOR CLOSER (removable item)
 • BRAND NEW, FASTER KITS
 • CUSTOM EVENTS AND MORE!

This server will be MAX8 meaning it suits all of your CLAN needs.
I have also spent days optimizing and stripping plugins for maximum functionality without LAG!
If you've never tried a 10X NO BPs server before, come give it a go!

More information will be posted tomorrow closer to the opening on our Discord! We will be running giveaways and sales to celebrate the opening!
>>>> SERVER WILL OPEN AND FULL WIPE @ 5PM BST (LONDON TIME)

23 ความเห็น
Kowy. 3 ม.ค. 2020 @ 1:57pm 
/kit
Kowy. 3 ม.ค. 2020 @ 1:57pm 
/kit
smallchad1o1 シbanditcamp.com 3 ม.ค. 2020 @ 1:18pm 
/kit
Levi 3 ม.ค. 2020 @ 12:06pm 
/kit
Dürüm 1 ม.ค. 2020 @ 2:23pm 
/kit
banditcamp.com nitty 1 ม.ค. 2020 @ 10:19am 
/kit
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
1,349
อยู่ในเกม
5,757
ออนไลน์
4,066 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
31 สิงหาคม 2019
ภาษา
อังกฤษ
เกมที่เกี่ยวข้อง