กลุ่ม STEAM
redMatter ⇠ rM ⇢
กลุ่ม STEAM
redMatter ⇠ rM ⇢
0
อยู่ในเกม
8
ออนไลน์
ก่อตั้ง
15 พฤศจิกายน 2010
เกี่ยวกับ redMatter

Indie Video Game Development Group

Projects:
» Intruder Alert! (UDK - Standalone)
» Overwatch (Source - Modification)

Intruder Alert! is an upcoming cooperative asymmetric multiplayer Real-Time Strategy Shooter and the spiritual successor to Overwatch. It is a standalone indie title powered by Unreal Engine 3.

การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Wash-in-Place
Podcast17 Interview & Post-Show Playtime! [UPDATED]
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
สมาชิก
0
อยู่ในเกม
8
ออนไลน์
0 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
15 พฤศจิกายน 2010