กลุ่ม STEAM
RaceDepartment.com RaceDept
กลุ่ม STEAM
RaceDepartment.com RaceDept
69
อยู่ในเกม
966
ออนไลน์
ก่อตั้ง
14 มีนาคม 2008
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ RaceDepartment.com

RaceDepartment

RaceDepartment is the leading independent community for (virtual) motorsport. Built upon the foundation of clean online racing for everyone, RaceDepartment has been one of the best places to race on the net since December 2006.

Though we offer professionally organized leagues that pride themselves on respectful, clean racing, we also offer casual online racing almost every night of the week in our Racing Clubs. We cater to owners of any racing game and all skill levels are welcome.

If you want to get into some professionally organized online racing with like-minded people or discuss the latest news about (virtual) motorsport register with us and see what all the fuss is about!

Come join us at http://www.racedepartment.com
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
The Big RD Skinning Competition With Barwell Motorsport
Win Big with SRO E-Sport GT Series AM Championship and RaceDepartment
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล