NHÓM STEAM
PowerFPS PowerFPS |
NHÓM STEAM
PowerFPS PowerFPS |
251
ĐANG CHƠI
886
TRÊN MẠNG
Thành lập
21 Tháng 1
GIỚI THIỆU PowerFPS

Information

#1 - HNS PRE : s1.powerfps.com
#2 - HNS NOPRE : s1.powerfps.com:27016
#3 - HNS Rooftops : s1.powerfps.com:27017
#4 - Retakes : s1.powerfps.com:27018
#5 - Retakes : s1.powerfps.com:27019
#6 - Retakes : s1.powerfps.com:27014
#7 - Competitive Old maps : s1.powerfps.com:27013
#8 NOPRE KZ Jumpstat Training : s1.powerfps.com:27030
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
THÔNG BÁO GẦN ĐÂY
GIVEAWAY!!
New VIP Prices!
22 bình luận
Bot Limon 11 Thg05 @ 6:33am 
eskere
fetty guap 10 Thg05 @ 9:33am 
New lit ass giveaway at PowerFPS.com Discord, join guys holy damn it's a juicy prize! :steamhappy:

Join discord at: https://discord.gg/sPB3Ag
franz 6 Thg05 @ 7:22am 
top
kapten 18 Thg04 @ 5:19am 
RETAKES #4 s1.powerfps.com:27018

RETAKES #5 s1.powerfps.com:27019

RETAKES #6 s1.powerfps.com:27014

@roguen
rgN 18 Thg04 @ 4:26am 
whats the new powerfps retake server ip?

devil 18 Thg04 @ 12:56am 
whats happening with HNS #1???

XEM TẤT CẢ (2,596)
THÀNH VIÊN NHÓM
Quản trị viên
251
ĐANG CHƠI
886
TRÊN MẠNG
16 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
21 Tháng 1