กลุ่ม STEAM
Older Gamer 𝙊𝙂
สมาชิกตามคำเชิญเท่านั้น
กลุ่ม STEAM
Older Gamer 𝙊𝙂
28
อยู่ในเกม
204
ออนไลน์
ก่อตั้ง
28 ตุลาคม 2015
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
United States 
เกี่ยวกับ Older Gamer

𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙊𝙡𝙙𝙚𝙧 𝙂𝙖𝙢𝙚𝙧 𝙎𝙩𝙚𝙖𝙢 𝙂𝙧𝙤𝙪𝙥

This is the place for mature gamers to meet other mature gamers. We welcome anyone, open to ages 25 to pensioner !


Some of us started gaming when the Atari 2600 was cutting edge, and when Mario was just some weird Monkey Botherer. We remember loading games via cassette and in DOS. We know the only way to get a game cartridge to work is to blow on it. And have a tendency to make the kids proper jealous, for having being fortunate enough to experience gamings Golden Age, first hand ! We may be older, but that's never been a reason to stop gaming ! If you want to friend up, play online, and have a good time... Do join us !

Click here to join OG.


( We like to run an open forum here, and it is expected that our members act accordingly with the responsibilities of such. If we can't keep cool and civil at our age, how are we supposed to teach these kids anything ?.... Honestly :D ).

การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Warning to everyone!
Conan Exiles: Island of Siptah server
ผู้แนะนำบน STEAM
Older Gamer บทวิจารณ์
"Games for the Mature Gamer !"
นี่คือบทวิจารณ์ล่าสุดบางส่วนจาก Older Gamer
190 ความเห็น
Pink Lady Jade 9 ก.ย. @ 3:37pm 
:Cerberus814::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::Cerberus814:
:BlueGlow::BlueGlow::CyanMagnet::CyanMagnet::BlueGlow::CyanMagnet::CyanMagnet::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::CyanMagnet::CyanMagnet::CyanMagnet::CyanMagnet::CyanMagnet::CyanMagnet::CyanMagnet::BlueGlow:
:BlueGlow::CyanMagnet::CyanMagnet::CyanMagnet::CyanMagnet::CyanMagnet::CyanMagnet::CyanMagnet::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::PinkMagnet::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:Cerberus814::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::Cerberus814:
BOLO 21 ส.ค. @ 9:43am 
thanks for the invite its my pleasure to except. im a social creature please feel free to say hi :)
Jean-Miche 16 ส.ค. @ 5:41am 
bless all
tungpham 1 ก.ค. @ 9:22am 
thank you for accepting me 😄
Zen 3 พ.ค. @ 7:15pm 
A big warm welcome to all new members :)
MsKitteh🐾 3 พ.ค. @ 11:27am 
Hello,thank you for accepting me! :happynippy:
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
28
อยู่ในเกม
204
ออนไลน์
49 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
28 ตุลาคม 2015
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
United States