กลุ่ม STEAM
NBS [NBS] Clan
0
อยู่ในเกม
2
ออนไลน์
ก่อตั้ง
2 กรกฎาคม 2009
ตำแหน่ง
United States 
1 - 2 ของสมาชิก 2 คน
ออนไลน์
ออนไลน์
1 - 2 ของสมาชิก 2 คน