NHÓM STEAM
MindlessNerds Mind.Nerds
NHÓM STEAM
MindlessNerds Mind.Nerds
0
ĐANG CHƠI
4
TRÊN MẠNG
Thành lập
21 Tháng 4, 2013
Ngôn ngữ
Tiếng Ý
Địa điểm
Italy 
GIỚI THIỆU MindlessNerds

MindlessNerds

Salve gamers! I MindlessNerds ora sono anche su steam!

hi gamers! The MindlessNerds now are also on steam! follow us on our website!

-WEBSITE- https://www.mindlessnerds.com/

-YT- https://www.youtube.com/c/MindlessNerd
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
THÔNG BÁO GẦN ĐÂY
New member
Benvenuti ^2[^7noGL^1] ^2val^7io^1kei e Helghast-_-165
THÀNH VIÊN NHÓM
Thành viên tiêu biểu của tuần:
Quản trị viên
Điều hành viên
Thành viên
0
ĐANG CHƠI
4
TRÊN MẠNG
6 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
21 Tháng 4, 2013
Ngôn ngữ
Tiếng Ý
Địa điểm
Italy