NHÓM STEAM
Meet The Stats backpack.tf
NHÓM STEAM
Meet The Stats backpack.tf
4,070
ĐANG CHƠI
24,450
TRÊN MẠNG
Thành lập
9 Tháng 4, 2012
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Địa điểm
Canada 
Đang hiện 1 tới 5 trong 294 bài đăng
Changes to the rules on trading with scammers.
153 Thích

Để lại một bình luận
Open discussion on rules for trading with scammers.
77 Thích

Để lại một bình luận
Quick PSA about the current state of phishing scams.
161 Thích

Để lại một bình luận
A few nice things for you
137 Thích

Để lại một bình luận
Quick PSA on "pending bans"
121 Thích

Để lại một bình luận
Đang hiện 1 tới 5 trong 294 bài đăng