กลุ่ม STEAM
Meet The Stats backpack.tf
กลุ่ม STEAM
Meet The Stats backpack.tf
4,261
อยู่ในเกม
28,814
ออนไลน์
ก่อตั้ง
9 เมษายน 2012
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
Canada 
เกี่ยวกับ Meet The Stats

backpack.tf / stats.tf

Our goal is to compile as much data as humanly possible and present it to you in an objective and comprehensive format. We leave it up to you to decide what's worth talking about.

http://stats.tf - http://backpack.tf - Forums[forums.backpack.tf] - TF2 Pricelist[backpack.tf] - TF2 Spreadsheet[backpack.tf]

** DO NOT POST REFERRAL LINKS IN OUR COMMENTS **
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Results - 2021 Homepage Contest
The 2021 Homepage Contest!
4,567 ความเห็น
Woifi 8 พ.ค. 2017 @ 5:57pm 
Due to misuse of this comment section you can no longer comment here. If you have an issue with the site like a bug report or want to appeal your ban please use: {ลิงก์ถูกลบแล้ว}
If you wanna talk about trading or other stuff with the community please go over to our forums: {ลิงก์ถูกลบแล้ว}
We also have a discord: {ลิงก์ถูกลบแล้ว}
MuffinMen 8 พ.ค. 2017 @ 2:56pm 
@Felix535
Well I guess thats what it means by "PayPal scam" but like I said I've been out of town for the past week so it HAS to be my little brother
ciggy 8 พ.ค. 2017 @ 11:23am 
Why are the new festivized weapons unpriced?
WieeRd 8 พ.ค. 2017 @ 5:15am 
Why is key price going up?
It's 28.22 ref now!
yanko 7 พ.ค. 2017 @ 3:19pm 
@Private Suspicious
{ลิงก์ถูกลบแล้ว}
yeah sure it was your "little brother"
MuffinMen 7 พ.ค. 2017 @ 2:38pm 
I got banned from Backpack.tf for "Attempting a PayPal scam" or something, and I've been out of town for a week, so I don't know what happened. Also my reputation is -4 now...I don't know if it was my little brother, but is there any way of fixing this? I just don't know what I should do...
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
4,261
อยู่ในเกม
28,814
ออนไลน์
4,101 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
9 เมษายน 2012
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
Canada 
เกมที่เกี่ยวข้อง