กลุ่ม STEAM
It's Too Hard itstoohard
กลุ่ม STEAM
It's Too Hard itstoohard
87
อยู่ในเกม
546
ออนไลน์
ก่อตั้ง
25 มกราคม 2012
ตำแหน่ง
Canada 
เกี่ยวกับ It's Too Hard

Welcome to It's Too Hard!

Visit the website to create your own puzzle!
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Site improvements
  • You will now be informed when you've already guessed a particular answer and it will no longer trigger the 30 seconds wait time
  • The leaderboard now shows your rank even if you're below the top 10 and your name will be highlighted in the list.
  • Puzzle loading and guess checking is much faster

Added Leaderboards and embedded Chirbit audio clips
68 ความเห็น
dubdi 31 ธ.ค. 2019 @ 7:18am 
Yo bois :b3d_lol:
Moon Flower 11 ก.ย. 2019 @ 1:59am 
Thanks, Eefrit.
Eefrit 10 ก.ย. 2019 @ 1:55pm 
I'm glad to invite you to my thirteenth mini-quest on SteamGifts. :rcpete: Main topic is here -> {ลิงก์ถูกลบแล้ว}
All the giveaways are restricted to 4th level or higher. Giveaways will be given at 14th of September, 16:00 GMT. :rckomdiv:
Eefrit 2 พ.ค. 2019 @ 1:11am 
I'm glad to invite you to my twelveth mini-quest on SteamGifts. :rcpete: Main topic is here -> {ลิงก์ถูกลบแล้ว}
All the giveaways are restricted to 4rd level or higher. Giveaways will be given at Thusday, 9th of May. :rckomdiv:
LightX 2 พ.ย. 2018 @ 8:38am 
Free steamgifts giveaway:
{ลิงก์ถูกลบแล้ว}
Gabor30 gamehag.com 5 ก.พ. 2017 @ 4:46pm 
me too ,, I am a ghost
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
87
อยู่ในเกม
546
ออนไลน์
11 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
25 มกราคม 2012
ตำแหน่ง
Canada