NHÓM STEAM
*Imperium Gaming Community* *IGC*
NHÓM STEAM
*Imperium Gaming Community* *IGC*
1
ĐANG CHƠI
2
TRÊN MẠNG
Thành lập
3 Tháng 10, 2010
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
GIỚI THIỆU *Imperium Gaming Community*

Imperium Gaming Community

Imperium was established in February 2002 with the objective of providing a community that allows like minded players to enjoy gaming in a friendly and enjoyable manner.

We are an adult only gaming community.
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
THÔNG BÁO GẦN ĐÂY
Curator Reviews
Happy New Year
THẨM ĐỊNH VIÊN STEAM
Đánh giá của *Imperium Gaming Community*
"Opinions and reviews on a wide variety of games from experienced players."
Đây là một số đánh giá gần đây bởi *Imperium Gaming Community*
THÀNH VIÊN NHÓM
Thành viên tiêu biểu của tuần:
Quản trị viên
Thành viên
1
ĐANG CHƠI
2
TRÊN MẠNG
3 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
3 Tháng 10, 2010
Ngôn ngữ
Tiếng Anh