กลุ่ม STEAM
*Imperium Gaming Community* *IGC*
กลุ่ม STEAM
*Imperium Gaming Community* *IGC*
1
อยู่ในเกม
4
ออนไลน์
ก่อตั้ง
3 ตุลาคม 2010
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ *Imperium Gaming Community*

Imperium Gaming Community

Imperium was established in February 2002 with the objective of providing a community that allows like minded players to enjoy gaming in a friendly and enjoyable manner.

We are an adult only gaming community.

Imperium Gaming Community[www.imperium.co]
กระดานสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Curator Reviews
Happy New Year
ผู้แนะนำบน STEAM
*Imperium Gaming Community* บทวิจารณ์
"Opinions and reviews on a wide variety of games from experienced players."
นี่คือบทวิจารณ์ล่าสุดบางส่วนจาก *Imperium Gaming Community*
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
สมาชิก
1
อยู่ในเกม
4
ออนไลน์
2 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
3 ตุลาคม 2010
ภาษา
อังกฤษ