กลุ่ม STEAM
Faerith's [Fa's]
กลุ่ม STEAM
Faerith's [Fa's]
0
อยู่ในเกม
3
ออนไลน์
ก่อตั้ง
21 พฤษภาคม 2012
ภาษา
ฝรั่งเศส
ตำแหน่ง
France 
เกี่ยวกับ Faerith's

Faerith's

Faerith’s est un collectif de créateurs de contenus (articles, vidéos, lives, ...) principalement axé sur le jeux vidéo ainsi que la culture geek.

Faerith’s se démarque de par son fort aspect communautaire avec à sa disposition :
• Un serveur Discord
• Des serveurs de jeux
• Création/gestion d'équipe
• Recherche de joueurs
• Un forum
• Et pleins d'autres fonctionnalités...

Linktree : https://linktr.ee/Faeriths
Facebook : https://www.facebook.com/Faeriths/
Twitter : https://twitter.com/Faeriths
Instagram : https://www.instagram.com/faeriths/
Soundcloud : https://soundcloud.com/faeriths

Youtube
Twitch[www.twitch.tv]
Discord[discord.gg]
กระดานสนทนายอดนิยม
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
สมาชิก
0
อยู่ในเกม
3
ออนไลน์
0 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
21 พฤษภาคม 2012
ภาษา
ฝรั่งเศส
ตำแหน่ง
France