กลุ่ม STEAM
![EU] BEST EUBEST.IO
กลุ่ม STEAM
![EU] BEST EUBEST.IO
1,099
อยู่ในเกม
9,629
ออนไลน์
ก่อตั้ง
1 ตุลาคม 2015
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ ![EU] BEST

Working to be the best Rust servers in Europe.

BEST GOLD - 3X | LOOT+ | DUO
steam://connect/3x.eubest.io:28015
Wipes every Saturday (10:00 GMT)


BEST BLUE - 5X | LOOT+ | KITS
steam://connect/5x.eubest.io:28015
Wipes every Thursday (12:00 GMT) and Monday (10:00 GMT)


BEST RED - 10X | LOOT+ | NoBPs
steam://connect/10x.eubest.io:28015
Wipes every Friday (12:00 GMT)
VOTE FOR OUR SERVERS
(get in game rewards)
Click here and vote for our servers[vote.eubest.io]

CAN'T JOIN OUR SERVERS? BANNED?
Read this first: http://bans.eubest.io/

CONTACT
Website: http://eubest.io
Discord: http://d.eubest.io
Tickets: use /ticket in game (best way for in game problems)
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
BEST BLUE - 5X | LOOT+ | KITS - WIPED TODAY @ 10:00 GMT
GIVEAWAY - FOREST CAMO CHEST PLATE - JOIN DISCORD
1,099
อยู่ในเกม
9,629
ออนไลน์
43 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
1 ตุลาคม 2015
ภาษา
อังกฤษ
เกมที่เกี่ยวข้อง