กลุ่ม STEAM
![EU] BEST EUBEST.IO
กลุ่ม STEAM
![EU] BEST EUBEST.IO
190
อยู่ในเกม
2,710
ออนไลน์
ก่อตั้ง
1 ตุลาคม 2015
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ ![EU] BEST

Working to be the best Rust servers in Europe.

BEST GOLD - 3X | LOOT+ | DUO
steam://connect/3x.eubest.io:28015
Wipes every Saturday (12:00 CEST)


BEST BLUE - 5X | LOOT+ | KITS
steam://connect/5x.eubest.io:28015
Wipes every Friday (16:00 CEST) and Tuesday (16:00 CEST)


BEST RED - 10X | LOOT+ | NoBPs
steam://connect/10x.eubest.io:28015
Wipes every 5 days (16:00 CEST) check server title for last wipe date.


BEST BLACK - 3X | NO OFFLINE RAID | 5 MAX GROUP
steam://connect/black.eubest.io:28015
Wipes every Thursday (16:00 CEST)

All the wipe times are in CEST (Central European Time) type “CEST now” in Google to find out the times for your country.


VOTE FOR OUR SERVERS
(get in game rewards)
Click here and vote for our servers[vote.eubest.io]

CAN'T JOIN OUR SERVERS? BANNED?
Read this first: http://bans.eubest.io/

CONTACT
Website: http://eubest.io
Discord: https://d.eubest.io
Tickets: use /ticket in game (best way for in game problems)
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
BEST GOLD - 3X | LOOT+ | DUO - JUST WIPED
BEST BLUE - 5X - JUST WIPED
190
อยู่ในเกม
2,710
ออนไลน์
122 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
1 ตุลาคม 2015
ภาษา
อังกฤษ
เกมที่เกี่ยวข้อง