STEAM GROUP
Polska Europa Universalis 4 Eu4 PL
STEAM GROUP
Polska Europa Universalis 4 Eu4 PL
93
IN-GAME
568
ONLINE
Founded
August 13, 2013
Language
Polish
Location
Poland 
This topic has been locked
Mecenas KriS Jun 21, 2020 @ 11:49am
''Games of Europe 34'' Największa Polska Kampania Multiplayer!
Games of Europe z wami i dla was od 7 lat...

Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony KriS. Pragnę w tym miejscu zaprosić wszystkich graczy do uczestnictwa w trzydziestej czwartej odsłonie kampanii Games of Europe. Zanim zadeklarujesz swój udział, zapoznaj się z poniższymi zasadami oraz wymogami których należy BEZWZGLĘDNIE przestrzegać w trakcie trwania kampanii.

Jesteś pierwszy raz na naszej kampanii i chciałbyś zobaczyć jak ona wygląda?
Jeżeli tak to zapraszam cię na ten link https://www.youtube.com/watch?v=2NQW28M6rS4TimeLapse z przedostatniej kampanii Games of Europe ( GoE 32 )

https://www.youtube.com/watch?v=uYnuCZw8OCQ&t=171s


Wymagania wobec uczestników:

1.1 Bezwzględne przestrzeganie regulaminu oraz rozporządzeń Administracji.
1.2 Posiadanie gry “Europa Universalis IV” na platformie Steam z łącznym czasem gry nie mniejszym niż 100h. Dopuszcza się udział gracza nieposiadającego wymaganego doświadczenia za zgodą Organizatora.
1.3 Przynależność do społeczności organizującej kampanię oraz kulturalne zachowanie podczas rozmów i rozgrywki.
1.4 Posiadanie sprawnego mikrofonu oraz obecność na grupowym serwerze Discord podczas rozgrywki (discord.gg/zp86KhF).
1.5 Zabronione jest jakiekolwiek nagrywanie przebiegu rozgrywki oraz rozpowszechnianie takich nagrań. Wyjątkiem są osoba bądź osoby wyznaczone przez Organizatora. Jeśli sesja ma być nagrywana uczestnicy zostaną poinformowani*.

*Zapisujący się do kampanii wyrażają zgodę na nagrywanie i rozpowszechnianie Swojego głosu.


Ogólne zasady i postanowienia gry:

2.1 Całkowity zakaz używania wszelkich exploitów oraz błędów gry. Ponadto zabrania się zmieniania nazw prowincji z uwagi na wszelakie problemy z tym się wiążące.
2.2 Rozgrywka prowadzona jest na najnowszej, oficjalnej wersji gry wzbogaconej o wszystkie dostępne dodatki. Używanie jakichkolwiek modyfikacji jest zabronione.
2.3 Gracze zobowiązani są do utrzymywania stabilnego połączenia z serwerem i wydajnego działania gry na prędkości “2”. W przypadku niespełnienia tego wymagania gracz może zostać usunięty z kampanii decyzją organizatora/opiekuna rozgrywki. W przypadku sprzyjających warunków organizator ma prawo zwiększyć szybkość rozgrywki lub gdy sytuacja tego wymaga zmniejszyć.
2.4 Obowiązkiem każdego gracza jest znalezienie zastępstwa na swoje miejsce w sytuacji, gdy nie jest on w stanie wziąć udziału w sesji. Gracz pozostawiający swój kraj bez zastępcy zostaje automatycznie usunięty z trwającej kampanii oraz zostaje umieszczony na Czarnej Liście*.
2.5 W przypadku zerwania połączenia internetowego lub innych ważnych powodów, przez które nie gracz nie może wziąć udziału w rozgrywce jego państwu może zostać przyznana ochrona**. Dopuszcza się przyznanie ochrony dla państw kierowanych przez zastępcę, jeżeli zostanie udzielona zgoda Organizatora.
2.6 Każdy gracz zaraz po dołączeniu do sesji zobowiązany jest do wybrania ustawień postępowania AI na swoim państwie na wypadek przerwania połączenia z Internetem. Jeżeli gracz nie wybierze opcji zabraniającej wypowiadania wojen to gracz broniący się przed AI ma pełne prawo do wymuszenia takiego pokoju jaki uzna za stosowny.
2.7 Każdy gracz zgłaszający swój udział w kampanii ma prawo do zrezygnowania z niej bez żadnych konsekwencji, lecz nie później niż 1h przed rozpoczęciem rozgrywki, do której się zapisał.
2.8 Gracze mają prawo do “poddania się” i wycofania z kampanii bez żadnych konsekwencji jedynie, jeśli państwo, które opuszczają znajduje się w tragicznej sytuacji. Ocenę stanu państwa może wystawić jedynie Organizator na wniosek osoby chcącej opuścić rozgrywkę. Gracz opuszczający państwo bez jednoznacznej zgody Organizatora/Opiekuna trafia na czarną listę.
2.9 Gracze, którzy za zgodą Organizatora porzucili swój dotychczasowy kraj mogą ponownie dołączyć do rozgrywki na innym państwie, sterowanym dotychczas przez AI, jeśli kraj ten znajduje się na innym kontynencie niż poprzedni oraz wszyscy gracze posiadający granicę lądową z tym państwem wyrażą na to zgodę. Wybór kraju, który jest podległy innemu graczowi jest zabroniony.
2.10 Każdy gracz w przypadku lekkiego naruszenia regulaminu otrzymuje od Administracji ostrzeżenie. W chwili, gdy na koncie gracza znajdą się 4 ostrzeżenia automatycznie zostaje on usunięty z rozgrywki i umieszczony na Czarnej Liście.
2.11 Kampania jest prowadzona tak długo aż w grze pozostanie 8 graczy. Istnieje możliwość zakończenia rozgrywki, gdy liczba graczy jest większa za zgodą ¾ obecnych graczy, lecz nie wcześniej niż przed rokiem 1750.
2.12 Wszelkie spory i niepewności dotyczące zasad regulaminu są rozstrzygane przez Administrację, której decyzja jest niepodważalna.
2.13 Organizator ma prawo do zmiany reguł trwającej rozgrywki. Jeżeli takowe zmiany zostaną dokonane wszyscy gracze zostaną o tym poinformowani przed rozpoczęciem.

*Czarna lista jest listą graczy, którzy zostali wykluczeni z wszelkich rozgrywek organizowanych przez społeczność za złamanie regulaminu. Lista ta jest aktualizowana na bieżąco i można ją znaleźć w dyskusji na grupie steam: http://steamcommunity.com/groups/eu4pol/discussions/0/558754260410732489/

**Ochrona jest to okres czasu określony przez Administratora, w który państwo nie może zostać zaatakowane przez żadnego z graczy


Zasady dotyczące zawiązywania sojuszów pomiędzy graczami oraz prowadzenia wojen:

3.1 Wypowiedzenie wojny religijnej jest dostępne dopiero po upływie 5 lat od momentu sformowania się Lig.
3.2 Opcje “Offer Condottieri”, “Enforce Peace” oraz dołączanie do wojny jako Great Power są możliwe do użycia tylko w wojnach, w których przywódcą przeciwników jest rywal państwa, które tych opcji zamierza użyć.
3.3 Po otrzymaniu “Unconditional Surrender” gracz wygrywający jest zobowiązany do ustalenia warunków pokoju w czasie nie dłuższym niż 2 dwie pauzy (60 sekund).
3.4 Wojny koalicyjne, w których liderami po obu stronach są gracze nie mogą trwać krócej niż 13 miesięcy. Za przedwczesny pokój odpowiadają obaj liderzy konfliktu.
3.5 Status trybutariusza podległego graczowi wliczany jest jak sojusz do limitu relacji* jedynie po stronie państwa podległego.
3.6 Na początku rozgrywki posiadacz Mandatu Niebios może posiadać maksymalnie 4 graczy, którzy będą jego trybutariuszami. W erze Reformacji wartość ta spada do 3, natomiast w erze Absolutyzmu do 2 graczy.
3.7 Posiadacz Mandatu Niebios ma zakaz posiadania trybutariuszy na innym kontynencie niż azjatycki, za wyjątkiem sytuacji, w której cesarz posiada bezpośrednie połączenie lądowe** łączące go ze swoim trybutariuszem.
3.8 Gwarantowanie Niepodległości wlicza się jako sojusz do limitu relacji państwu, które tą niepodległość gwarantuje.
3.9 Posiadanie unii personalnej, wasala lub marchii sterowanej przez gracza wlicza się jako sojusz do limitu relacji państwa będącego zwierzchnikiem państwa podległego.
3.10 Każdy gracz, którego kraj znajduje się pod unią personalną z innym graczem lub też ma status wasala/marchii podległej innemu graczowi zobowiązany jest do wspierania swojego władcy, dopóki jego Liberty Desire jest mniejsze niż 50. Po przekroczeniu tego progu państwo podległe może swobodnie przeciwstawiać się swojemu zwierzchnikowi i dążyć do swojej niepodległości.
3.11 Wspieranie niepodległości wlicza się jako sojusz do limitu relacji.
3.12 Skończone Idee Dyplomatyczne gwarantują dodatkowy slot na sojusz z innym graczem (nie dotyczy posiadacza Mandatu Niebios).
3.13 Zabrania się wymieniania sojuszników podczas wojny. Jeżeli w czasie wypowiedzenia wojny gracz ma sojusz z państwami A i B i zajmuje to jego cały limit sojuszów to zabronione jest po wypowiedzeniu wojny zerwanie sojuszu z państwem A lub B i podpisanie z C, a następnie zawołanie C do wojny. Dozwolone jest podpisanie sojuszu z innym graczem w czasie wojny, jeżeli w momencie jej wypowiedzenia gracz nie ma zajętych wszystkich dozwolonych regulaminem sojuszy z innymi graczami.
3.14 Do developmentu państwa wlicza się 50% developmentu posiadanego przez jego unie, wasali, marchie oraz nacje kolonialne.

*Ilość relacji dyplomatycznych pomiędzy graczami jest ograniczona i zależy od ilości posiadanego przez graczy developmentu. Tabela opisująca limit relacji znajduję się poniżej spisu zasad.

**Jednostka wojska może przejść od stolicy cesarza do stolicy trybutariusza na innym kontynencie bez przekraczania granicy innego państwa lub akwenu wodnego.


1444 r. - 1500 r.

Państwa do 250 dev. - max 3 sojusze z graczami (3 soj)
Państwa od 251 dev. do 550 dev. - max 2 sojusze z graczami (2 soj)
Państwa od 551 dev. - max 1 sojusz z graczem (1 soj)

1501 r. - 1551 r.

Państwa do 350. dev. - 3 soj.
Państwa od 351 dev. do 700 dev. - 2 soj.
Państwa od 701 dev. - 1 soj.

1551 r. - 1600 r.

Państwa do 500 dev. - 3 soj.
Państwa od 501 dev. do 800 dev - 2 soj.
Państwa od 801 - 1 soj.

1601 r. - 1651 r.

Państwa do 700 dev. - 3 soj.
Państwa od 701 dev. do 1000 dev. - 2 soj.
Państwa od 1000 dev. - 1 soj.

1651 r. - 1700 r.

Państwa do 850 dev. - 3 soj.
Państwa od 851 dev. do 1100 dev. - 2 soj
Państwa od 1101 dev. - 1 soj.

1701 r. - 1750 r.

Państwa do 1500 dev. - 2 soj.
Państwa do 1501 dev. - 1 soj.

1751 r. - 1821 r.

Państwa od 1250 dev. do 1750 dev. - 2 soj
Państwa od 1751 dev. - 1 soj


01. Austria
02. Francja
03. Anglia
04. Kastylia
05. Ottomani
06. Polska
07. Dania
08. Burgundia
09. Szwecja
10. Portugalia
11. Aragonia
12. Mameluk
13. Moskwa
14. x1 Japonia - Daiymio na południe od Ashikagi
15. Ming
16. Indie - Bahmanis
17. Ayutthaya
18. Wenecja
19. Czechy
20. Lubeka/Hamburg/Dithmarschen
21. Timurid
22. Milan
23. Litwa
24. Jianzhou/Donghai
25. Maroko
26. Papal State
27. Indie x2 - Vijayanagar
28. Węgry
29. Brandenburgia
30. Saksonia
31. Oirat
32. Indie x3 Bengal
33. Etiopia
34. Tunis
35. Florencja/Genua
36. Malaca/Passai
37. Khmer/Dai Viet
38. Indie x4 - Gujarat/Mewar
39. Songhai
40. Szwajcaria
41. Indie x5 Jaunpur
42. Złota Orda/Krym
43. Qara Qoyunlu
44. Palatynat
45. Bawaria
46. Savoy
47. Brunei
48. Kolonia/Munster
49. Zakon Krzyżacki
50. Holandia
51. Kazań
52. Indie x6 Orissa
53. Majapahit
54. Korea
55. Uzbek/Nogai
56. Gruzja
57. Indie x7 Delhi
58. Homruz/Oman
59. Chagatai
60. Brunszwik
61. x2 Japonia - Daimyo na północ od Ashikagi
62. Szkocja
63. Rassids/Yemen/Aden
64. Ava
65. Zakon Liwoński
66. Tondo
67. Serbia
68. Mali
69. Korchin
70. Kongo


Kampania Games of Europe 34 rozpocznie się 05.07.2020r. o godzinie 18:00 czasu polskiego i trwać będzie do godziny 23:00, z możliwością ewentualnego przedłużenia (za zgodą 3/4 graczy) lub skrócenia (za zgodą 3/4 graczy), losowanie państw odbędzie się o godzinie 17:20 tego samego dnia. Maksymalna liczba graczy mogących wziąć udział w kampanii wynosi 70 osób. Jeżeli dopisze się więcej osób niż jest miejsc, kolejni gracze będą dodawani na ew. zastępców.
Rozgrywka jest toczona na wszystkich DLC.


UWAGA: Moment rozpoczęcia kampanii nie oznacza, że wówczas macie się pojawić na Discordzie, konieczna jest obecność najpóźniej o 17:15 (na pierwszej sesji).

W razie pytań proszę o kontakt z organizatorem, KriS lub moderatorami grupy.


Aby dołączyć do rozgrywki, należy napisać pod tym postem komentarz o treści
''Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to: xxx:1234 ''.

Państwa zostaną wylosowane graczom W KOLEJNOŚCI PRZYPADKOWEJ. Losowanie odbędzie się przy użyciu arkusza Excel i przypisywaniu zakresów poszczególnym państwom. Losowanie państw będzie udostępnione dla wszystkich aby uniknąć jakichkolwiek podejrzeń o oszustwo.

Pozdrawiam i zapraszam, KriS.
Last edited by Mecenas KriS; Jun 22, 2020 @ 4:12am
Originally posted by Destroyer:
Witam wszystkich po kampanii Games of Europe 34.
Po trochę dłuższym niż zwykle czasie oczekiwania z racji wakacji dodaję tabele zwycięzców kampanii,
która określa 3 miejsca w 3 kategoriach ( Gospodarka, Militaria, Rozwój terytorialny).


Gospodarka

1 Japonia (Olivek13)
2 Hindustan (Stobislaw)
3 Królestwo Boga (Elros)

Militaria

1 Hindustan (Stobislaw)
2 Japonia (Olivek13)
3 Królestwo Boga (Elros)

Rozwój terytorialny

1 Japonia (Olivek13)
2 Hindustan (Stobislaw)
3 Nepal (pietrunia15)

Tak więc zwycięzcą jest Olivek13 Szogun państwa Japonii oraz władca ziem chińskich
Miejsce drugie zajmuje Hindustan pod zarządem Stobislawa a miejsce trzecie Królestwo Boże pod zarządem Elrosa.
Jak zawsze gratulacje dla zwycięzców i powodzenia na następnej kampanii.

Zapraszam także na discorda gdzie będą zrzuty ekranu z ostatniego save
https://discord.gg/rTuEyV
< >
Showing 1-15 of 51 comments
Barnaba Jun 21, 2020 @ 11:51am 
Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to: Barnabovsky#4268
KoliaZzz Jun 21, 2020 @ 11:51am 
Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to: KoliaZzz
Hoofhoof Jun 21, 2020 @ 11:56am 
Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to: Hoofhoof:1621
Nulia Jun 21, 2020 @ 12:17pm 
Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to: Bigfoot ,jak dostanę aragon to robie ragequick
pindolek15 Jun 21, 2020 @ 12:20pm 
Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to: piotrek:4678
Carry Potter Jun 21, 2020 @ 12:23pm 
Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to: Carry Potter#5360
Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to: Bożdar#ČPUŇ
Youmma Jun 21, 2020 @ 2:35pm 
Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to: Youmma#8815
Keshinger Jun 21, 2020 @ 5:38pm 
'Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to: Blazing Mist#3317
Poczkalov Jun 21, 2020 @ 7:38pm 
'Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to:Polaczek_Cebulaczeek☭
☢PanDoskonały☢ Jun 21, 2020 @ 11:52pm 
Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to: PanDoskonały#4028
Costa Jun 22, 2020 @ 12:41am 
Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to: costa#9171
The Irish Man Jun 22, 2020 @ 4:17am 
Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to: Gierszek
Weteran666 Jun 22, 2020 @ 7:29am 
Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to: Weteran666
coniunctivus Jun 22, 2020 @ 8:32am 
Biorę udział, akceptuję termin, zasady oraz wymagania gry.
Mój nickname na discordzie to: coniunctivus
< >
Showing 1-15 of 51 comments
Per page: 1530 50