ΟΜΑΔΑ STEAM
Elit3 Gaming Club |e3|
ΟΜΑΔΑ STEAM
Elit3 Gaming Club |e3|
0
ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
2
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
Ίδρυση
31 Μαρτίου 2015
ΠΕΡΙ Elit3 Gaming Club

History

Elite Gaming Club (e3) - established in 27th December, 2011 - is now one of the strongest clans of "Grand Theft Auto IV". Starting as "The Brothers of Death" ("TBOD"), the clan made its great progress as the most skillful crew in "Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City". Later, united with the rest of an old "I2" clan forming"e3". The team's history knows a lot of victories on the multiplayer's field, and now the clan can challenge any other cybersport community of "Grand Theft Auto".

After the sucess in GTA IV & EFLC, Elite is looking for the same goals in GTA V.
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ
Διαχειριστές
Μέλη
0
ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
2
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
0 ΣΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
Είσοδος
Ίδρυση
31 Μαρτίου 2015