NHÓM STEAM
Dopefish Gaming Oceania DFG Oceania
NHÓM STEAM
Dopefish Gaming Oceania DFG Oceania
16
ĐANG CHƠI
97
TRÊN MẠNG
Thành lập
22 Tháng 6, 2014
GIỚI THIỆU Dopefish Gaming Oceania

Dopefish Gaming

Dopefish Gaming was an Australian and NZ Gmod community, formed on the 22nd of June 2014 and closed early 2016.
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
147 bình luận
BUMBUM 11 Thg07 @ 8:04am 
Good memories here.
Buzz Benis 7 Thg10, 2020 @ 2:07am 
Give us the server back!!
Legendary Stooge 20 Thg07, 2020 @ 2:02am 
What's up Gamers. We all out here Gaming? WOOOOOO
George Lucas' Neck 2 Thg05, 2020 @ 3:04am 
Hope everyone who played Zombie Surival is doing well x
bendabomb 27 Thg02, 2020 @ 4:47am 
Miss you all lads and ladies
Buzz Benis 20 Thg01, 2020 @ 5:21am 
who else misses this
THÀNH VIÊN NHÓM
Quản trị viên
Điều hành viên
16
ĐANG CHƠI
97
TRÊN MẠNG
6 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
22 Tháng 6, 2014
TRÒ CHƠI LIÊN QUAN