กลุ่ม STEAM
Dopefish Gaming Oceania DFG Oceania
กลุ่ม STEAM
Dopefish Gaming Oceania DFG Oceania
14
อยู่ในเกม
100
ออนไลน์
ก่อตั้ง
22 มิถุนายน 2014
เกี่ยวกับ Dopefish Gaming Oceania

Dopefish Gaming

Dopefish Gaming was an Australian and NZ Gmod community, formed on the 22nd of June 2014 and closed early 2016.
การสนทนายอดนิยม
147 ความเห็น
BUMBUM 11 ก.ค. @ 8:04am 
Good memories here.
Buzz Benis 7 ต.ค. 2020 @ 2:07am 
Give us the server back!!
Legendary Stooge 20 ก.ค. 2020 @ 2:02am 
What's up Gamers. We all out here Gaming? WOOOOOO
George Lucas' Neck 2 พ.ค. 2020 @ 3:04am 
Hope everyone who played Zombie Surival is doing well x
bendabomb 27 ก.พ. 2020 @ 4:47am 
Miss you all lads and ladies
Buzz Benis 20 ม.ค. 2020 @ 5:21am 
who else misses this
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
14
อยู่ในเกม
100
ออนไลน์
6 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
22 มิถุนายน 2014
เกมที่เกี่ยวข้อง