STEAM GROUP
[*CMG*] JailBreak CZ/SK OFFICIAL [*CMG*]
STEAM GROUP
[*CMG*] JailBreak CZ/SK OFFICIAL [*CMG*]
29
IN-GAME
136
ONLINE
Founded
February 17, 2014
Language
Czech
Location
Czech Republic 
All Discussions > Pravidla > Topic Details
 This topic has been pinned, so it's probably important
Fastmancz Sep 2, 2020 @ 8:57am
1.0.0 - Pravidla pro Jailbreak
AKTUALIZACE
13.10. 2020 19:22
ADDED 1.4.11 – Stává se Rebelem, když: ADDED 1.5.1.6 – Může být kdykoliv zrušen ADDED 1.5.2.5 – Během 1.5.2.0 nesmí Vězni vlastnit primární zbraně ADDED 1.5.2.6 – Během 1.5.2.0 smí Dozorce určit vzdálenost, do které Vězni nesmí, pakliže by ho ohrožovali. Nesmí však tímto blokovat Vězňům atrakce. EDITED 1.1.10 EDITED 1.3.6 EDITED 1.4.3 REMOVED 1.2.3


ÚVOD
Jailbreak je zde již od samotného založení Counter-Strike 1.6 avšak naše servery využívají stará pravidla ze hry Counter-Strike: Source, proto zde nenajdete tzv. Simona, ale Wardena, který dává příkazy. Dále zde není boxování, pustíte klávesnici a myš a podobné formule z Counter-Strike 1.6.

Pojmy na serveru
Warden - Jeho povinností je dávat příkazy Vězňům (T) a vést svůj oddíl dozorců (CT).
Dozorci - Poslouchají rozkazy, hlídají Wardena a dávají pozor na Vězně v průběhu kola.
Vězni - Snaží se zvítězit.

Freeday - Volný den při kterém nejsou příkazy.
Mini-hra - Eventy, které se spouští ve Warden menu.
Warden menu - Speciální menu pro Wardena. (příkaz: /wm, !wm).
Rebel - Vězeň, který úmyslně dělá vzpouru a je za to zpravidla zabit.
LR - Last Request (LR), poslední Vězeň, který přežil, tak má právo na LR.
Freekill - Úmyslné zabití hráče.
Freehit - Úmyslné poranění hráče.
Kempit - Hráč čekající delší dobu na jednom místě.
Mute - Hráč nesmí používat mikrofon v komunikaci.
Simon - Warden dává příkazy začínající slovním spojením „Simon říká...“.
Walk - Vězeň chodí pomalou chůzí (shift nebo jiné tlačítko).
Čup / Kachnička - Vězeň chodí v dřepu (ctrl nebo jiné tlačítko).
Noblock - Hráči se prolínají mezi sebou.
Poslední reakce - Pouze jeden Vězeň, který danou činnost vykoná jako poslední (popř. nevykoná vůbec), umírá.
Secret - Tajná místnost nebo místo, které dává hráčům výjimečnou výhodu.

Příkazy na serveru
!w - Aplikuje na hráče Wardena.
!rw - Zruší Wardena.
!wm - Speciální menu pro Wardena.
hlx - Menu HLStats.
!music - Vypnutí / Zapnutí hudby na mapě.
rtv - Vyvolá hlasování o změně mapy.
nominate - Nominování mapy.
!models - Změna hráčského modelu.
!noblock - Zapne Noblock.
!nolr - Zakáže / Povolí LR.
timeleft - Zbývající čas na mapě.
thetime - Aktuální čas.
!gang - Otevře gang menu.
!cttest - Vyvolá menu s CTTestem, bez splnění tohoto testu se nemůžete stát Dozorcem. Je zakázáno radit ostatním při Cttestu.
!as - Vypnutí / Zapnutí ambientních zvuků při hitnutí hráče.

1.0.0 PRAVIDLA

1.1.0 OBECNÁ
 • 1.1.1 - Je zakázáno jakkoliv obcházet ban (mute/gag/ban).
 • 1.1.2 - Je zakázáno jakkoliv urážet něčí rodinu, LGBTQ skupinu lidí.
 • 1.1.3 - Je zakázáno chovat se rasisticky, vyjadřovat nenávist vůči určité skupině lidí.
 • 1.1.4 - Je zakázáno jakkoliv porušovat zákony České a Slovenské republiky.
 • 1.1.5 - Je zakázaná reklama, která odkazuje na jiný herní portál.
 • 1.1.6 - Je zakázáno jakkoliv cheatovat nebo používat programy, které Vás zvýhodňují ve hře.
 • 1.1.7 - Hráč musí mít čitelný nick, který není v rozporu s pravidly. Nick musí být takového formátu, aby nenarušoval průběh hry.
 • 1.1.8 - Hráč se nesmí vydávat za admina.
 • 1.1.9 - Server je určen pouze pro České a Slovenské hráče. Hráč musí jeden z těchto jazyků ovládat.
 • 1.1.10 - Mrtví hráči neradí, ani ve hře ani v žádném jiném komunikačním programu (ts, discord apod.), výjimka když je hráč AFK nebo úmyslně zdržuje hru.
 • 1.1.11 - Je zakázáno spamovat chat a voice chat.
 • 1.1.12 - Je zakázáno se jakkoliv bugovat nebo zneužívat chyby v mapách.
1.2.0 WARDEN
 • 1.2.1 - Dodržuje pravidla 1.3.0.
 • 1.2.2 - Cely musí být otevřeny do 1 minuty od spuštění kola. V opačném případě mají Vězni Freeday.
 • 1.2.3 - Musí být dodržen poměr 1 CT na 3 T (tolerance +- 1 Vězeň), jinak musí být Freeday nebo nějaká Mini-hra.
 • 1.2.4 - Poslední reakce (pouze na Čup nebo skok), při které má být zabit Vězeň, je povolena pouze při vyrovnání Vězňů na atrakci. Může zabíjet pouze Warden.
 • 1.2.5 - Dává smysluplné a splnitelné rozkazy. Rozkazy, které Vězně omezují v pohybu (včetně Mute, které smí být jednou za kolo), tak můžou trvat jen jednu minutu, tyto rozkazy se smí opakovat.
 • 1.2.6 - Nesmí zneužívat Noblock (bugování hráčů do sebe) a u atrakcí, kde je to potřeba, musí Noblock zapnout.
 • 1.2.7 - U atrakce, kde rozhoduje počet životů, musí nechat vyléčit Vězně co jsou zraněni (neplatí pro ty, co dostali výstražnou střelu nebo co si zranění způsobili sami).
 • 1.2.8 - Nesmí vydat příkaz který by zranil/zabil Vězně nebo Dozorce, nejedná-li se o atrakci.
 • 1.2.9 - Nesmí dát první reakci s úmyslem někoho zabít (První reakce na Čup/skok, Vězeň vyskočí, dostane kill = zakázáno).
1.3.0 DOZORCE
 • 1.3.1 - Musí mít kvalitní mikrofon, tak aby mu bylo rozumět. Psané příkazy neplatí.
 • 1.3.2 - Nepřerušuje úmyslně Wardena.
 • 1.3.3 - Nesmí dávat úmyslné Freekilly, Freehity.
 • 1.3.4 - Nesmí Kempit v šachtě, ve zbrojnici, Secretu po minutě od začátku kola.
 • 1.3.5 - Může odzbrojit, napomenout Vězně (neplatí při 1.5.1.0). Tyto příkazy musí být vydávány jmenovitě (např. ,,Hráč Fastmancz vyhodí granát/zbraň/AK-47!").
 • 1.3.6 - Nesmí úmyslně házet zbraně Vězňům, nejedná-li se o atrakci.
 • 1.3.7 - Nemůže zabít Vězně za prohřešky způsobené v minulém kole.
 • 1.3.8 - V případě, že dá Freekill, dá si na začátku příštího kola slay (kill do konzole). Počet Freekillů se rovná počtu slayů. Hráč co dostal Freekill, ho Dozorci může odpustit.
 • 1.3.9 - Nesmí provokovat Vězně (musí si držet odstup od Vězňů, nesmí jim nastavovat záda, skákat jim po hlavách apod.). Při provokaci může být Dozorce kuchnut a Vězeň se nestává rebelem. Průchod kolem Vězně není provokací.
1.4.0 VĚZEŇ
 • 1.4.1 - Poslouchají a nepřerušují Wardena, Dozorce a nebo Rebelují.
 • 1.4.2 - Pokud Vězeň skočí na hlavu Dozorce, Wardena, tak musí Dozorce odhodit zbraně a nechat se zabít.
 • 1.4.3 - Smí mít jakoukoliv zbraň a nemůže být za ní zabit (neplatí při 1.5.2.0), pokud nevytasí zbraň či nezamíří na jakéhokoliv Dozorce.nebo nebudou stanoveny jiné podmínky Wardenem, Dozorcem.
 • 1.4.4 - Přímá cesta platí automaticky. Jakékoliv zbytečné zdržování je trestáno.
 • 1.4.5 - Pokud Warden zemřel, odpojil se, nebo se vzdal své funkce, jeho rozkazy platí ještě 10 vteřin, potom se ruší včetně 1.5.3.0, 1.5.5.0, 1.5.6.0.
 • 1.4.6 - Pohyb není otáčení kamerou a prohazování zbraní.
 • 1.4.7 - Není povinen používat radar a nemusí prozrazovat ostatní Vězně na mapě.
 • 1.4.8 - Úmyslně nepodvádí při atrakcích.
 • 1.4.9 - Pokud Vězeň dostal úmyslný Freehit, tak má právo na léčení, musí to ohlásit a získat souhlas od Wardena.
 • 1.4.10 - Při reakci na Čup musí zůstat Čupět, v opačném případě nemusí být jeho reakce započítána.
 • 1.4.11 – Stává se Rebelem, když:
  • Nesplní či neposlechne příkaz
  • Prohraje soutěž/atrakci
  • Vleze do zbrojnice, šachty, Secretu, či teleportu
  • Zabije či zraní Dozorce (neplatí při provokaci)
  • Vystřelí, drží v ruce nebo míří na Dozorce střelnou zbraní
  • Mu padne do ruky střelná zbraň a on ji ihned nevyhodí či neschová
1.5.0 MINI-HRA
 • 1.5.1 - Pokud Warden vymyslí vlastní hru, musí předem určit pravidla a podmínky.
 • 1.5.2 - Mini-hry musí být spuštěny do jedné minuty od spuštění kola. Neplatí pro 1.5.2.0, 1.5.3.0.
1.5.1.0 Simon
 • 1.5.1.1 - Vězeň poslouchá pouze příkazy, které začínají slovním spojením „Simon říká...“.
 • 1.5.1.2 - Pokud Warden umře, začíná ihned Freeday dle bodu 1.5.2.0.
 • 1.5.1.3 - Simon nesmí být dvě kola za sebou.
 • 1.5.1.4 - Smí odzbrojovat pouze Simon, nikdo jiný.
 • 1.5.1.5 - Simon může být jen Warden.
 • 1.5.1.6 – Může být kdykoliv zrušen
1.5.2.0 Freeday
 • 1.5.2.1 - Warden, Dozorce má stále pravomoc využít bodu 1.3.5.
 • 1.5.2.2 - Freeday může být dán jednotlivci či skupině Vězňů, ale nesmí se toho zneužívat. Jednotlivci, kteří mají Freeday se nezdržují v blízkosti Wardenování.
 • 1.5.2.3 - Freeday se ruší v 8:00 nebo když zbývají poslední 2 Vězni.
 • 1.5.2.4 - Jednotlivcům může být zrušen Freeday ve chvíli, kdy zůstává jeden nebo žádný nerebelující Vězeň.
 • 1.5.2.5 – Během 1.5.2.0 nesmí Vězni vlastnit primární zbraně
 • 1.5.2.6 – Během 1.5.2.0 smí Dozorce určit vzdálenost, do které Vězni nesmí, pakliže by ho ohrožovali. Nesmí však tímto blokovat Vězňům atrakce.
1.5.3.0 Semafor
 • 1.5.3.1 - Vězeň reaguje pouze na barvy: červená - zastaví; oranžová/žlutá - chodí Walkem; zelená - běží.
1.5.4.0 Zombie day
 • 1.5.4.1 - Warden i Dozorci nesmí úmyslně jít tam, kam by Vězni, respektive zombíci neměli přístup.
1.5.5.0 Tlustý den
 • 1.5.5.1 - Vězni musí po celou dobu chodit Walkem (nesmí si Čupnout ani vyskočit).
 • 1.5.5.2 - Může být kdykoliv zrušen.
1.5.6.0 Kachní den
 • 1.5.6.1 - Vězni musí po celou dobu Čupět (smí vyskočit, ale nesmí se postavit).
 • 1.5.6.2 - Může být kdykoliv zrušen.
1.6.0 LAST REQUEST
 • 1.6.1 - Pokud zbyl poslední Vězeň a není zároveň Rebelem, tak má právo na LR.
 • 1.6.2 - Je zakázáno jakkoliv podvádět u LR (healování se během LR; vyběr LR Race, následné zrušení a zvolení LR Rebel!; následování Dozorce, zvolení LR Knife fight a vykuchání Dozorce, než stihne zaregistrovat LR apod.).
 • 1.6.3 - Je zakázáno zdržovat LR.
 • 1.6.4 - Ostatní Dozorci nesmí narušovat LR (střelba v blízkosti LR, blokování, překážení v prostoru LR apod.).
 • 1.6.5 - Vězeň má na výběr LR 45 vteřin.
 • 1.6.6 - Vězeň může určit průběh LR (např. při S4S, zda bude probíhat se skokem, bez skoku, s Čupem apod.). Nesmí při určování postavit Dozorce do nevýhody.
 • 1.6.7 - Vězeň si jako LR může vybrat atrakci na mapě. Při tomto LR se nesmí stát Rebelem.
Last edited by Fastmancz; Nov 14, 2020 @ 3:07am
All Discussions > Pravidla > Topic Details
Date Posted: Sep 2, 2020 @ 8:57am
Posts: 0