NHÓM STEAM
Black Orchid Italia |[BO]|
NHÓM STEAM
Black Orchid Italia |[BO]|
0
ĐANG CHƠI
9
TRÊN MẠNG
Thành lập
9 Thg05, 2015
Ngôn ngữ
Tiếng Ý
Địa điểm
Italy 
GIỚI THIỆU Black Orchid Italia

Black Orchid Italia

La |[BO]| Italia è una community multigaming aperta a chiunque voglia giocare e divertirsi in compagnia scambiando anche solo due chiacchiere.
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
0
ĐANG CHƠI
9
TRÊN MẠNG
0 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
9 Thg05, 2015
Ngôn ngữ
Tiếng Ý
Địa điểm
Italy