กลุ่ม STEAM
Bantermarket BM
0
อยู่ในเกม
1
ออนไลน์
ก่อตั้ง
28 มิถุนายน 2008
ภาษา
กรีก
ตำแหน่ง
Svalbard & Jan Mayen Islands 
เกี่ยวกับ Bantermarket

The Banter Bazaar

We live off marshmallows, cheese, special brew and Counter-Strike.
การสนทนายอดนิยม
< >
2 ความเห็น
[BM] iakobus1 21 ก.ย. 2011 @ 3:44pm 
Made myself player of the week like a boss.
[BM] smr 12 พ.ย. 2009 @ 5:55pm 
Yay, player of the week
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
สมาชิก
0
อยู่ในเกม
1
ออนไลน์
0 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
28 มิถุนายน 2008
ภาษา
กรีก
ตำแหน่ง
Svalbard & Jan Mayen Islands