STEAM GROUP
ARK TÜRKIYE ARK TÜRKİYE
STEAM GROUP
ARK TÜRKIYE ARK TÜRKİYE
8
IN-GAME
107
ONLINE
Founded
April 3, 2016
Language
Turkish
Location
Turkey 
 This topic has been pinned, so it's probably important
UltraPredator Jul 27, 2016 @ 10:32am
SERVER KURALLARI
Bu kurallar tamamiyle ArkTürkiye yönetim ekibinin yıllara dayanan bilgi tecrübe ve birikimiyle oluşturulmuş kurallardır her kural belirli şartlardan sonra oluşmuş ve şekillenmiştir. Buradaki kuralları rızamız dışında izin istemeden kullanıyorsanız emek hırsızısınız demektir ve hırsızlıkla bir yere varamazsınız yaptığınız her işte emek vermelisiniz unutmayınki emeksiz yemek olmaz.SERVER KURALLARIMIZ:

(PVP server kurallarıdır PVE serverde /kurallar yazarak veya detay için admine başvurabilirsiniz.)

1. Hile Kullanmak ve benzeri açıklardan yararlanmak(bakınız detaylar)
2. Küfürlü konuşmak, sinkaflı sövmek (Bknz ayrı hallerde uygulanacak işlemler)
3. Base yapma kurallarına uymamak (Bknz Base Yapma Kuralları)
4. Arka arkaya birçok kişiye veya kabileye saldırmak, ardarda base patlatmak
5. Esir Alma Kurallarına uymamak (Bknz Esir Alma Kuralları)
6. Savaş kuralları (Bknz Savaş Kuralları)
7. Kabile veya oyuncu adı kurallarına uymamak (Bknz İsim Kuralları)
8. Reklam yapmak
9. Adminlerin nick veya görünüşlerini taklit etmek
10. Adminlerle polemiğe girmek, saygısızlıkta bulunmak, admin kabilesine ait her türlü varlığa zarar vermek, üzerlerinden item almak

Yasaktır.
SERVER KURALLARI - DETAYLI AÇIKLAMALAR


1.HİLE VEYA OYUN AÇIKLARINI KULLANMAK

Hile ve Benzeri açıklardan faydalanmak yasaktır. Aynı şekilde oyundaki açıklarından yararlanarak haksız üstünlük sağlamak kurmak yasaktır.
Örnek olarak platform saddle lara kafes geçirip dinoyu görünmezliğe büründürecek şekilde kapatmak yasaktır.2. KÜFÜR VEYA SÖVME DURUMLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Tanım

Hakaret & Küfür : Yalnızca karşısındaki kişiye yönelik işin içine ailesini, yakınlarını, kutsal değerlerini, ahlak, namus, cinsellik vb. KATMADAN sarfedilen birtakım küçültücü, alaycı, aşağılayıcı ifadeler.

Sövme : Karşısındaki kişinin ailesine, kutsal değerlerine, cinsellik ahlak vs. KATARAK birtakım eylemlerle birlikte ağır ifadelerle aşağılayıcı ve onur kırıcı ifadelerde bulunmak.


Küfürlü Konuşma Hallerinde Uygulanacak İşlemler:

1. Hakaret içerikli konuşan kişi veya kişiler eylemlerinin akabinde 1 defa uyarı alırlar.
2. Hakaretin devamı durumunda 1 saatten az olmayacak şekilde süreli uzaklaştırılırlar.
3. Geçici uzaklaştırmadan sonra aynı davranışlar sürdürülürse yapılan eylemin cezası artırılacak kalıcı uzaklaştırmaya kadar gidebilecektir.
4. Verilen uyarıların zaman aşımı kendi bulundukları wipe dönemini kapsayacaktır.Küfürleşme Esnasında Oyun İçerisinde Adminlerin Bulunmaması Halinde Uygulanacak Prosedürler:

1. Küfürün gerçekleştiği andaki ekran görüntüsü alınıp ivedilikle adminlere bildirilir.
2. Gönderilen SS lerdeki yazışmaların server kayıtlarıyla uyuşması halinde yapılan eylemin tekrarının süreklilik arz edip etmediğine bakılacaktır.
3. Bunun için ilk küfürden sonra uyarı verilmiş sayılacak ikinci tekrardan sonra kick verilmiş sayılacak ve sonrasında ise kickten sonra yeniden bağlanmış ve devam ettirmiş sayılacak ve 3günlük uzaklaştırma cezası verilecektir.
4. O sırada oyunda olmayan adminler oyuna bağlandıktan sonraki ilk anda yaptırımı uygulayacağı oyuncuya ister bildirerek ister bildirmeden kickleme veya banlama cezasını verebileceklerdir.


Sövme Hallerinde Uygulanacak İşlemler:

1. Sövmeyi yapan kişiler hiç uyarısız uzaklaştırılacaklardır.
2. Tarafların karşılıklı birbirleri arasında uzlaşması ve bunu adminlere yazılı veya sözlü bildirmeleri halinde verilen ban cezası kaldırılabilecektir.
3. Sövgünün içerik ve derecesine göre ilgili kişiye süreli ceza verilebilecektir.

ESİR ALMA KURALLARI:

1. Sebepsiz esir almak yasaktır, esir tutma süresi max 2 reel gündür.
2. Max 2 günün sonunda kafesteki kisinin baygın tutulması, sağlık koşullarının sürdürülmesi yasaktır, kişi ya kendi halinde yada yardımcı araçlarla ölüme terkedilecektir veya doğrudan oldurulmek suretiyle esirligi sona erdirilecektir. Kapiya cikartilip diger bir kabileye tekrar pespese esir aldirmak yasaktir.
3. kişi esir alındığı sürenin başlangıcını ispatlamak için esir olduğu andaki kendisini esir alan kişiler + globaldeki yazılarla birlikte ekran görüntüsünü alıp esir alındığı tarihi ispatlamada kullanabilir.


Kural ihlalinin belirlenmesi durumunda ilgili kabile yöneticileri doğrudan sorumlu olacaktır.
SAVAŞ & PVP Yapma KURALLARI:

1. Her kabilenin herhangi bir nedene dayanmaksızın haftalık Raid atma hakkı kabile bazında 1 dir. Base patlatmanın dışındaki şeyler PVP den sayılacaktır ve Raid hakkından götürmeyecektir. Oyuncu ve dinozorlarını korumak her kabilenin kendi sorumluluğu altındadır.

2. Bir kabilenin kendisine yönelen herhangi bir sözel veya fiili tehdit karşısında sözel (kurallar dahilinde argo, küfür içermeden) veya fiili cevap verme hakkı vardır ve bu haftalık saldırı hakkından sayılmayacaktır.

3. Saldırıya uğrayan herhangi bir kabile veya ittifak grubu karşı saldırıda bulunabilir bu onların haftalık 1 saldırı hakkından götürmeyecektir.

4. Birbirleri arasında savaş yapan kabile veya ittifak grupları aralarında barış sağlanana veya taraflardan biri yenilene kadar savaş halindedir.

5. Geçerli bir nedene dayanmaksızın ardarda base patlatmak, sebepsiz yere oyuncuları kafese atmak dinozorlarını öldürmek, oyundan soğutacak davranışlarda bulunmak yasaktır.

6. Ateşkes yapmak isteyen kabileler müzakere talebinde bulunabilir. Bunu kendi aralarında konuşabilirler veya Admin denetiminde ateşkes maddelerini birlikte ele alabilirler.

7. Herhangi bir kabile veya oyuncu başka bir kabileye geçip veya adını değiştirip aynı hafta içerisinde ikinci bir keyfi raid hakkı kullanamaz.


Kural ihlali yapan tekil oyuncu, kabile veya kabileler içinde bulundukları duruma göre uyarı, zarar tazmini, geçici yasaklama veya kalıcı uzaklaştırma şeklinde cezalandırılabileceklerdir.

Savaş & PVP kuralları serverdeki oyuncu sayısı ve X katsayısı dengesine göre ileride yeniden gözden geçirilebilir. Kuralları takip etmek oyuncunun sorumluluğundadır.

BASE YAPMA KURALLARI

1. Her kabilenin en fazla 2 adet base yapma hakkı vardır. Bunlar 2 kara veya 1 kara ve 1 sualtı mağarası şeklinde olabilir. Su altı mağaraları sadece kurallarda geçerli olan yerlere kurulmak şartıyla serbesttir ve bir kabilenin birden fazla su altı mağarasında kurulması yasaktır.

2. Savaş halleri dışında başkalarının gelişimini engellemek veya oyunlarını trollemek için base etrafına toplu halde pillar, foundation vs atılması yasaktır.

3. Baseler yapı yasağının olmadığı yerlere kurulmalıdır.

4. Her kabilenin veya ittifak halinde yerleşim alanı kuran kabile gruplarının base kurma bölge alanı en fazla otçul adası genişliği kadardır. Sınırlarının dışına temel atmak yeni base bölgesi olarak sayılacaktır.

5.Her kabilenin stratejik noktalar arasında 1 tanesini elinde tutma hakkı vardır. 2 stratejik noktaya birden kurulamaz.
Stratejik noktalar Adalar (Otçul Adası, Etçil Adası*, Buzul Adaları* ), SaklıGöl, İkiz kuleler, Peri Bacaları

* Detay için Admine sorunuz


YAPI YASAKLI BÖLGELER:

1. Dağlara ve kaynak çıkan bölgelere başkalarının kaynak alımını engelleyecek şekilde yapı kurmak yasaktır.

2. ARKlara, Volkana, Yırtıcı Adasına*, kara mağaralarına, ve diğer zengin kaynak bölgelerine yapı kurmak yasaktır. (* Detay için admine sorunuz)

3. Su Altı mağaralara yapı kurmak yasaktır. Yalnızca Aşağıdaki koordinatlarda belirtilmiş olan 4 adet küçük mağaraya kurulum serbesttir onun dışında orta ve büyük mağaralara yapı kurmak yasaktır.
Serbest olan su altı mağaralarının koordinatları:
1. 16.0 / 10.1
2. 10.4 / 39.5
3. 52.7 / 91.1
4. 90.8 / 14.0

4. Su altı mağaralarının dışına taret koymak civarındaki loot ların alımını engellemek yasaktır.

5. İçine yapı kurulan su altı mağaralarının girişi kapatılmalı kapatılmıyorsa içeride taret varsa mağaranın girişine tabela atılarak bildirilmelidir.

6. Kış Biomunda penguen spawnlanan bölgelerden bazıları koruma altına alınmıştır oralara yapı kurmak yasaktır koruma dışında kalan bölgelere yapı kurmak spawnı engelemek yasaktır.
Penguen spawn sayısı ve organik polimer toplama katsayısı biraz daha çoğaltılmıştır.KABİLE veya OYUNCU ADI KURALLARI:

1. Oyun içerisinde herhangi birşekilde oyuncu & kabile & dino & envanter isminde argo hakaret küfür vb şeyler yazmak

2. Başka bir oyuncunun veya kabilenin ait adını karışıklığa yol açacak şekilde taklit etmek benzerlik göstermeye çalışmak


Yasaktır..

Küfürlü Dino adı, eşya adı kullanmak yasaktır. Rastlanıldığı durumlarda sorumlusu bulunamadığı durumlarda kabile lideri hakkında cezai işlem uygulanacaktır.
Adminlerin yetki ve sorumluluk alanları:
1. Ark Türkiye Server Kuralları kapsamında hareket etmek bu doğrultuda serverin genel asayişini ve düzenini sağlamaktır.
2. Serverin genel asayişine veya admin otoritesine karşı saygısızlıkta bulunma çabasında olabilecek her türlü kişi veya eylem karşısında kurallar kapsamında gerekli yaptırımları uygulayacaklardır.
3. Yaşanabilecek özel durumların beraberinde getirdiği özel şartlar karşısında adminlerin sorunu çözme konusunda kişisel insiyatif kullanma hakları saklıdır.
4. Adminlerin uygun gördükleri yerleri koruma altına almak bazı durumlar karşısında uygun gördükleri tedbirleri alma hakları vardır.
5. Unutulmamalıdırki adminlerinde serverde sıkılmadan vakit geçirebilmeleri için oyunda diğer normal oyuncular gibi vakit geçirebilir, yapı yapabilir, dinozor evcilleştirebilir, bosslara girebilir, kaynak toplayabilirler vb faaliyetlerde bulunabilirler ancak pvp kabilesi gibi saldırı düzenleyemezler.
6. Admin kabilesine ait her türlü yapı veya varlığa saldırı yasaktır geçerli bir nedene dayanmaksızın gerçekleşen böyle bir eylem karşısında adminlerin uygun gördükleri cezayı verme hakları vardır.
7. Kurallarda yazılı olarak belirtili olmayan yaşanabilecek her türlü yeni olay karşısında yeni kuralların eklenmesi veya var olan maddelerin daha belirtili şekilde revize edilmesi vb her türlü hakkı mevcuttur.
8. TekTier de siyah+kırmızı renk kombini Admin kabilesine aittir. Tek zırh ve eyerlerinizde Siyah+kırmızı renk ikilisi hariç başka renkleri kullanabilirsiniz. (Siyah+sarı, siyah+mavi, full kırmızı vs..)* Yukarıda tüm belirtilen kurallara ilave yapma, çıkarma veya değiştirme hakkımız
herzaman vardır.


Kurallara ve Adminlere karşı gösterdiğiniz saygıdan dolayı teşekkür eder eğlenceli vakit geçirmenizi dileriz.

ARK TURKIYE
Last edited by UltraPredator; Aug 14, 2020 @ 9:47am
< >
Showing 1-5 of 5 comments
BLACK EAGLE Jul 27, 2016 @ 12:17pm 
onumara olmuş savaş kuraları nezaman gelir
Byhro Jul 27, 2016 @ 12:20pm 
Yerinde Kararlar
AXIS - CSOFFER.ME Dec 31, 2016 @ 5:09pm 
Adminler bile uymadıktan sonra kural koymanın anlamı ne ?
oyuna clan olarak 12 kişi yeni başladık fakat 2 kere base imiz patlatıldı 2 ci yerimizede admin koymuştu bizi gelişelim diye daha 12 sat geçmeden gelişmeye çalışırken base patlatılıyor adminse bu duruma birşey demiyor :) ya kural yazmayın yada uyun yazdınız kurala.
UltraPredator Dec 31, 2016 @ 6:33pm 
kurduğunuz baseye taret bile dikmezken level 120 olduğunuzu gören başkalarıda gelip saldırıyorlar bilemezki kimse kimin kaç günlük oyuncu olduğunu, leveline bakar ona göre karar verir ve saldırır. oyun içerisindede söylediğim gibi kendi savunmanızı kendiniz yapmak zorundasınız. madde4 ün ihlali durumunda ardarda base patlatma konusunda ilgili kişiler uyarılır ve tekrarı durumunda uzaklaştırılırlar ve görünen o ki o ilgili kişiler bu gidişlede öyle olacaklar. burada kurallarda çelişen bir durum yok. Defalarca tekrarladığımız gibi bunu sürekli alışkanlık haline getirenleri trollük yapanları ardarda base patlatanları ayıklıyoruz her olayınızda aranızdaki pvp nize müdahale etmeye başlarsak bundan ne siz keyif alırsınız nede biz.
Last edited by UltraPredator; Dec 31, 2016 @ 7:07pm
Trydius Feb 19, 2018 @ 3:15pm 
Allah aşkına banımı kaldırın hiç adam gibi server yok lütfen
< >
Showing 1-5 of 5 comments
Per page: 15 30 50