กลุ่ม STEAM
Apoc, an old timey UT clan ApocUT
กลุ่ม STEAM
Apoc, an old timey UT clan ApocUT
0
อยู่ในเกม
6
ออนไลน์
ก่อตั้ง
13 สิงหาคม 2011
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
United States 
เกี่ยวกับ Apoc, an old timey UT clan

After 15 years, Apoc still says, "Play UT or take your blanket and GO HOME!"

Started way back in 2001 as a UT clan and creative nexus for custom mapping and modding for those games, Apoc is now more of a game-agnostic confederation of adult gamers.
กระดานสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
UT2004 server up for awhile
UT4 pre-alpha server updated (4/18) and changed
2 ความเห็น
ApocDeath 28 พ.ค. 2012 @ 12: 46pm 
Tweaked the group permissions a bit. Any member can now post an event (ie. calling a game), and can invite someone to join the group. That will be akin to our "recruits" role in the clan and Apoc.board. All full clanners are now "officers", for what that's worth.
ApocDeath 13 ส.ค. 2011 @ 8: 11am 
Figured it was worth getting a little Apoc presence on Steam. I'll be tweaking settings and such as I get members to play with. I think I can define "officers" for the group and give them extra permissions, so I'll probably keep that to formal, active Apoc members. Naturally, I'll be tweaking as we go, per my usual adminning style... ;) Complain here if I've botched anything too badly.
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
สมาชิก
0
อยู่ในเกม
6
ออนไลน์
0 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
13 สิงหาคม 2011
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
United States