NHÓM STEAM
AbsturzElite AbsturzElite
NHÓM STEAM
AbsturzElite AbsturzElite
1
ĐANG CHƠI
4
TRÊN MẠNG
Thành lập
1 Tháng 11, 2016
Ngôn ngữ
Đức
Địa điểm
Germany 
GIỚI THIỆU AbsturzElite

AbsturzElite - Deutscher CS:GO Clan

TeamSpeak3 Server
absturzelite.de

THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
THÀNH VIÊN NHÓM
Thành viên tiêu biểu của tuần:
Quản trị viên
Điều hành viên
Thành viên
1
ĐANG CHƠI
4
TRÊN MẠNG
0 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
1 Tháng 11, 2016
Ngôn ngữ
Đức
Địa điểm
Germany