STEAM GROUP
UroborosGaming ❃Uroboros❃
STEAM GROUP
UroborosGaming ❃Uroboros❃
371
IN-GAME
1,891
ONLINE
Founded
October 23, 2018
Location
Slovakia 
ABOUT UroborosGaming

   Herný Portál Uroboros Gaming


  
VIP [uroboros-gaming.cz]

CSGO Server List
           


SERVER
SLOTS
⠀⠀⠀⠀IP
🎮Combat Surf
16
217.11.249.78:27468
🎮5v5 #1
10
217.11.249.83:27508
🎮5v5 #2
10
82.208.17.102:27457


Voice Server ListServer
IP
🎤TS3
ts.uroboros-gaming.cz

VIP

CZ/SK: Máš záujem o kúpu VIP alebo chceš vedieť viac o VIP výhodách a jeho nákupe klikni na link nižšie a dozvieš sa viac

ENG: Are you interested in buying a VIP or want to know more about VIP benefits and buying, click on the link below and learn more.


VIP
🎲 VIP [uroboros-gaming.cz]

Ban List

CZ/SK:Tu nájdeš všetky bany/muty a gagy - BanList [uroboros-gaming.cz]ENG:You will find Here all the bans /mutes and gags - BanList [uroboros-gaming.cz]🔥UROBOROS | WEB[uroboros-gaming.cz]
⚠️UROBOROS | BANLIST[uroboros-gaming.cz]
🔥UROBOROS | ŠTATISTKY[uroboros-gaming.cz]
⭐UROBOROS | VIP[uroboros-gaming.cz]
POPULAR DISCUSSIONS
VIEW ALL (105)
RECENT ANNOUNCEMENTS
Nová IP na 5v5 #1
Nová IP:
82.208.17.102:27133

Information in English is below...

Informácie prečo sa zmenila IP:

Ako ste si mohli všimnúť v poslednej dobe niektorým hráčom nešlo pripojiť na 5v5 #1 a to z dôvodu, že server bol stále pod DDOS útokmi. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli presunúť server na bezpečnejšie úložisko a preto sa zmenila IP. Server funguje po starom len na serveri došlo k pár updatom.


5v5 RANK SYSTEM:

1. Upravené Ranky:
Global - od 22000
Ember Wolf - od 24000
Wildfire Wolf - od 27000
The Howling Alpha - od 30000
2. Zobrazovanie v chate za čo ste dostali daný poćet bodov
3. Nové Staty:
LVL bude ukladať informácie o zbraniach - počet killov a podobne
4. Upravené získavanie bodov za špeciálne killy:
Penetrated kill (kill cez stenu atď.) - +1 bod
No scope kill - +2 body
Kill za behu - +2 body
Jump kill - +2 body
Flash kill - + 2 body
Smoke kill - + 2 body
5. Zvýšený počet bodov za kill so zbraňou - základný počet bodov za kill je 5 a toto čo je dole násobí tých 5 bodov:
S knifom 1.8x viac
S Taserom 2x viac
S granátmi 1.3x viac
S pištolkami 1.1x viac
S autlamami 0.3x menej
S p90 a negevom o 0.1 menej

5v5 VIP updaty - oba servery:

1. VIP - možnosť vypnúť si double jump - !dj
2. VIP - každú minútu dostávajú 3 kredity do !store
3. VIP - Pridané nové XP ikony
4. VIP - Pridaný nový model do T - Daryl Dixon
5. VIP - Fix chýbajúceho modelu v CT - Choi
6. VIP - Odstránený T model - Nano Girl
7. VIP - Pridané nové chat name Tagy - niektoré upravené
8. VIP - Aktualizované !vc

5v5 updaty - oba servery:

1. Pridané nové chat name Tagy
2. Pridaná nová xp icona


ENGLISH

Information why the IP has changed:

As you may have noticed recently some players were unable to connect to 5v5 #1 due to the server being constantly under DDOS attacks. Because of this we decided to move the server to a more secure storage and therefore the IP has been changed. The server is working the old way only there have been a few updates to the server.


5v5 RANK SYSTEM:

1. Modified Ranks:
Global - from 22000
Ember Wolf - from 24000
Wildfire Wolf - from 27000
The Howling Alpha - from 30000
2. Displaying in chat what you have been given a given number of points for
3. New Stats:
LVL will store information about weapons - number of kills, etc.
4. Modified getting points for special kills:
Penetrated kill (kill through wall etc.) - +1 point
No scope kill - +2 points
Kill on the fly - +2 points
Jump kill - +2 points
Flash kill - +2 points
Smoke kill - +2 points
5. Increased number of points for a kill with a weapon - the base number of points for a kill is 5, and what's below multiplies those 5 points:
1.8x more with the Knife
With Taser 2x more
With grenades 1.3x more
With pistols 1.1x more
With autlams 0.3x less
With p90 and negev 0.1 less

5v5 VIP updates - both servers:

1. VIP - possibility to turn off double jump - !dj
2. VIP - get 3 credits to !store every minute
3. VIP - New XP icons added
4. VIP - Added new model to T - Daryl Dixon
5. VIP - Fix missing model in CT - Choi
6. VIP - Removed T model - Nano Girl
7. VIP - Added new chat name Tags - some modified
8. VIP - Updated !vc

5v5 updates - both servers:

1. Added new Chat Name Tags
2. Added new xp icons

SERVER UPDATE
Server prebehol pár zmenami:


1. Všetky bany (aj perma bany) do začiatku tohto roka boli odstránené.


2. Prebehol update webu:

- Nový banlist: https://uroboros-gaming.cz/banlist/index.php
- Online štatistiky rankov: https://uroboros-gaming.cz/stats/index.php
- Mnoho ďalšieho: https://uroboros-gaming.cz/index.php#buyzone

3. Pridané nové anticheaty na server.

4. Predĺžené FREEVIP na combat surfoch

- IP: 217.11.249.78:27468

5. Zablokovaný prístup hráčov z RU a PL, z dôvodu veľkého počtu cheaterov.

6. Momentálne prebieha nábor + sme znížili podmienky na prijatie:


That's all. :rheartr:

< >
6 Comments
Sajmooooon Sep 9 @ 2:59pm 
Nová IP na 5v5 #1: 82.208.17.102:27133
Server je rovnaký ako predtým, len Ip sa menila.....
Sajmooooon Aug 22 @ 3:34am 
@Lucerák je aj druhý server, kde sa vieš v kľude pripojiť a staty sú tam rovnaké ako na prvom...
Matejko Jul 25 @ 7:53am 
nemáš VIP nezahráš si lebo furt sa napojí dakto s VIP a kickne ta to
𝔹𝔸𝕃𝕀ℕ𝕂𝕆 May 6 @ 12:07am 
:D
Sajmooooon Mar 12 @ 9:27am 
You have been muted by server plugin not admin :cozycastondeath:
big dog Feb 27 @ 10:30am 
staff member abuses their power and mutes me
VIEW ALL (9,106)
GROUP MEMBERS
Administrators
Moderators
371
IN-GAME
1,891
ONLINE
2,187 IN CHAT
Enter chat room
Founded
October 23, 2018
Location
Slovakia 
ASSOCIATED GAMES