กลุ่ม STEAM
Unusual Hat Club Unusual Hats
กลุ่ม STEAM
Unusual Hat Club Unusual Hats
47
อยู่ในเกม
529
ออนไลน์
ก่อตั้ง
2 ตุลาคม 2010
เกี่ยวกับ Unusual Hat Club

The Unusual Hat Club is a group for people who possess Unusuals and for those looking to obtain Unusuals.

UHC was one of, if not THE original Unusual steam group and for a good while included servers and forums for trading, hanging out, and helping others try to get their dream hat(s).

Those that devoted so much time in building up UHC eventually formed other groups, got busy with life in general, or simply cashed out, but the steam group itself remains.
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
New Forum Section
Join the Unusual Trading Community!
1,587 ความเห็น
Cold Tiger 13 ก.ย. @ 12:21pm 
Watch my TF2 Youtube videos hehe :)
Doctor Sex 30 ต.ค. 2020 @ 2:35am 
Trading a Crack Pot Stormy Storm
franckoski 2 ต.ค. 2019 @ 4:55pm 
Trading a Burning flames Base Metal Billycock | looking for offers
IA 17 ก.ย. 2019 @ 12:06pm 
[H] Isotope Festivized Killstreak Brain Candy Rocket Launcher (Field-Tested), worth approx. 34.5 keys ($60)
[W] Character or environment art. No beginners please.
Pringles 9 ม.ค. 2019 @ 12:17pm 
Congrats dude, thanks for keeping this group alive, wish this was more active
Jayson W. 9 ม.ค. 2019 @ 5:10am 
Salutations everyone. After 9 months leaving the game... I feel as if Gaben has blessed me. With an Aces High Cone and a Purple Confetti Le Party Phantom. Truly a dream of sorts come true!
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
47
อยู่ในเกม
529
ออนไลน์
10 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
2 ตุลาคม 2010
เกมที่เกี่ยวข้อง