กลุ่ม STEAM
Wait And Suffer WAS´eSportS
กลุ่ม STEAM
Wait And Suffer WAS´eSportS
1
อยู่ในเกม
4
ออนไลน์
ก่อตั้ง
27 มกราคม 2015
เกี่ยวกับ Wait And Suffer

Wait and Suffer

Wait And Suffer Gaming Community

Website: http://waitandsuffer.pw

Team Speak IP: ts.waitandsuffer.pw

Be free to join our team speak and talk to a admin for a private channel
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
¿Quien se apunta a un FaceIt?
< >
3 ความเห็น
Pepe 16 มิ.ย. 2017 @ 1:36pm 
ceque puto gay
Flash Criminal 16 มิ.ย. 2017 @ 1:35pm 
guapo cesar
GLobal 4 u
Kizkitza 16 มิ.ย. 2017 @ 1:35pm 
ceque is like global
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
สมาชิก
1
อยู่ในเกม
4
ออนไลน์
0 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
27 มกราคม 2015