NHÓM STEAM
TeamKaosEsports TKES0PRTS
NHÓM STEAM
TeamKaosEsports TKES0PRTS
0
ĐANG CHƠI
1
TRÊN MẠNG
Thành lập
24 Tháng 11, 2018
Địa điểm
United States 
GIỚI THIỆU TeamKaosEsports

Team Kaos

We are an esports organization
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
THÀNH VIÊN NHÓM
Quản trị viên
0
ĐANG CHƠI
1
TRÊN MẠNG
0 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
24 Tháng 11, 2018
Địa điểm
United States