กลุ่ม STEAM
Swawa3D [ S3D ]
กลุ่ม STEAM
Swawa3D [ S3D ]
0
อยู่ในเกม
2
ออนไลน์
ก่อตั้ง
18 กุมภาพันธ์ 2016
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ Swawa3D

Artist / Game Designer inspired by Fantasy, Anime, Comics & Sci-Fi. Join this group to follow my work.

I'm currently working on a new game that will be announced soon.

I was the art director for "4089: Ghost Within" & worked on it's prequels (3079, 3089.)
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Simonetta: Promotional Art
< >
1 ความเห็น
Swawa3D 18 ก.พ. 2016 @ 5:30am 
:3079crazy: :3079demon: :3079meh: :3079o_o: :3079pig: :3079private: :3079smile: :3089pretty: :bigbrute: :eyebot: :mothership: :overlord: :pointdefense:
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
สมาชิก