กลุ่ม STEAM
SIH (Inventory Helper) SIHelper
กลุ่ม STEAM
SIH (Inventory Helper) SIHelper
4,454
อยู่ในเกม
27,826
ออนไลน์
ก่อตั้ง
30 กันยายน 2014
เกี่ยวกับ SIH (Inventory Helper)

Steam Inventory Helper

This is an official group of Steam Inventory Helper extension.

In this group you could:
- Suggest features
- Report bugs
- Ask any extension-related question

Feel free to ask any extension related question and we will help you out!

Please be aware that:
Any discussions, comments that are not related to the topic on groups (begging for items, spamming promotion codes for betting sites, spamming links...) will be deleted and banned permanently without notice.

If you would like your project to be added as a price provider, please use the email below to contact us.

Advertising/Support:
csinvhelp@gmail.com
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
New update 1.17.5 - live!
English

Fixed: LVL UP function not working.
Fixed: LVL UP function not displaying when you go to the badges page by pressing the button "Level" on your profile.
Fixed: Stickers links on the market broken.
Fixed: Stickers prices not displaying in the inventory.
Fixed: Steam (by SIH) cards prices not displaying.

Русский

Исправлено: Функция "Поднять уровень" не работала.
Исправлено: Функция "Поднять уровень" не показывалась когда вы переходили на страницу значков нажав кнопку "Уровень" в вашем профиле.
Исправлено: Сломанные ссылки на стикеры на торговой площадке.
Исправлено: Цены на стикеры не отображались в инвентаре.
Исправлено: Цены на карточки Steam (by SIH) не отображались.

Update 1.17.3 live
4,454
อยู่ในเกม
27,826
ออนไลน์
114 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
30 กันยายน 2014