NHÓM STEAM
RustyPot RustyPot
NHÓM STEAM
RustyPot RustyPot
13,297
ĐANG CHƠI
43,958
TRÊN MẠNG
Thành lập
24 Tháng 6, 2017
GIỚI THIỆU RustyPot

The biggest Rust community around

Stick around for giveaways, updates and events relating to Rust and Rust Skins.

Our latest giveaway was the Christmas Event where we gave away close to $100,000 ended on the 1st January.
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
XEM TẤT CẢ (123,702)
THÀNH VIÊN NHÓM
Thành viên tiêu biểu của tuần:
Quản trị viên
13,297
ĐANG CHƠI
43,958
TRÊN MẠNG
6,872 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
24 Tháng 6, 2017