NHÓM STEAM
[EU] Raiders Paradise RustNow.com
NHÓM STEAM
[EU] Raiders Paradise RustNow.com
38
ĐANG CHƠI
271
TRÊN MẠNG
Thành lập
13 Tháng 1, 2016
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
GIỚI THIỆU [EU] Raiders Paradise

RustNow.com - 24/7 online & up to date!

To connect:
click: steam://connect/play.rustnow.com:28015
in modded servers list search for: RustNow.com
or in game console type: connect play.rustnow.com:28015

Bonuses:
Go get up to 15 RP DAILY to use in /S! VOTE for Server[vote.rustnow.com]
Go get 25 RP by inviting Your friend to the server. Your friend should type /REFER YOURNICKNAME & each will get 25 RP!
Get additional BONUS kit by joining this GROUP!

Discord:
https://discord.gg/xzX4UPK or discord.rustnow.com
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
THÔNG BÁO GẦN ĐÂY
wiped last time
wipe
289 bình luận
Artasan 12 Thg11, 2019 @ 7:41am 
updated.
Glad 11 Thg11, 2019 @ 2:38pm 
Artasan, server needs update (people can t join)
Wund3rbaR 9 Thg11, 2019 @ 7:58am 
thank you :)
Artasan 8 Thg11, 2019 @ 1:28pm 
some of commands fixed now.
Artasan 8 Thg11, 2019 @ 12:25pm 
alias commands don't work atm, u need to use original ones
Artasan 8 Thg11, 2019 @ 12:10pm 
will check this.
XEM TẤT CẢ (1,180)
THÀNH VIÊN NHÓM
Quản trị viên
Điều hành viên
38
ĐANG CHƠI
271
TRÊN MẠNG
19 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
13 Tháng 1, 2016
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
TRÒ CHƠI LIÊN QUAN