กลุ่ม STEAM
[EU] Raiders Paradise RustNow.com
กลุ่ม STEAM
[EU] Raiders Paradise RustNow.com
7
อยู่ในเกม
105
ออนไลน์
ก่อตั้ง
13 มกราคม 2016
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ [EU] Raiders Paradise

RustNow.com - 24/7 online & up to date!

To connect:
click: steam://connect/play.rustnow.com:28015
in modded servers list search for: RustNow.com
or in game console type: connect play.rustnow.com:28015

Bonuses:
Go get up to 15 RP DAILY to use in /S! VOTE for Server[vote.rustnow.com]
Go get 25 RP by inviting Your friend to the server. Your friend should type /REFER YOURNICKNAME & each will get 25 RP!
Get additional BONUS kit by joining this GROUP!

Discord:
https://discord.gg/xzX4UPK or discord.rustnow.com
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
wiped last time
wipe
289 ความเห็น
Artasan 12 พ.ย. 2019 @ 7:41am 
updated.
Glad 11 พ.ย. 2019 @ 2:38pm 
Artasan, server needs update (people can t join)
Wund3rbaR 9 พ.ย. 2019 @ 7:58am 
thank you :)
Artasan 8 พ.ย. 2019 @ 1:28pm 
some of commands fixed now.
Artasan 8 พ.ย. 2019 @ 12:25pm 
alias commands don't work atm, u need to use original ones
Artasan 8 พ.ย. 2019 @ 12:10pm 
will check this.
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
7
อยู่ในเกม
105
ออนไลน์
19 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
13 มกราคม 2016
ภาษา
อังกฤษ
เกมที่เกี่ยวข้อง