กลุ่ม STEAM
Reborn Gaming Servers ◄Reborn►
กลุ่ม STEAM
Reborn Gaming Servers ◄Reborn►
138
อยู่ในเกม
1,085
ออนไลน์
ก่อตั้ง
30 มิถุนายน 2016
เกี่ยวกับ Reborn Gaming Servers

REBORN

JEDI VS. SITH
Website: https://reborngaming.net/
Server: 193.243.190.35:27015
Content Pack: https://steamcommunity.com/workshop/filedetails/?id=2390973548
Discord: https://discord.gg/reborngaming
TeamSpeak: reborngaming.ts3.nfoservers.com:37840

Website[reborngaming.net]
Donate[www.shop.reborngaming.net]
กระดานสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
LEGACY EXPANSION
Announcing the new LEGACY SYSTEM currently in development, coming in the Legacy Expansion in approximately a month.

This new system is the first of its kind, rewarding players for playtime, statistics, records, participation in events — every playstyle gets rewarded with new, unique rewards.

This system both helps to ease new players into the gameplay, while simultaneously rewarding the time investment of players, no matter how you play.

Achievements you gain through gameplay will reward experience, credits, exclusive hilts, and other rewards to come over time.

Other new quality of life updates will be coming as well, as well as map updates, adding in Endor, and improving Tatooine to make it more of a hotspot for combat and player interactions.

We're very excited to see this new system come into fruition, and hopeful that this will make players' time investment feel more rewarding.

We've got a preview of this new system here for you:
https://cdn.discordapp.com/attachments/389557880220811295/1144812334397804735/legacy.png

We also have more, even more exciting, systems to come in the future.

If you haven't played this iteration, we would love to see you on sometime soon.

We appreciate everyone who has history in this community and hope to make a place where you can create brand-new, and better-than-ever, memories.

For those who have been playing, it means a lot to see you enjoying the server and supporting the vision we have for this gamemode.

Thank you all!

SERVER LAUNCH
The new Reborn Jedi vs. Sith has officially launched.
Join with "connect 193.243.190.35:27015" in console.

122 ความเห็น
ch0ppa 25 ก.ย. @ 1:22pm 
bring back starwarsrp !
no 9 มิ.ย. @ 2:50pm 
oh jeez man :steamhappy:
Ronnie 8 มิ.ย. @ 9:39am 
Star Wars
Ronnie 8 ธ.ค. 2021 @ 2:59pm 
Star Wars
no 16 ก.ย. 2021 @ 9:25pm 
wienee
VintageThiccy 28 มิ.ย. 2021 @ 1:23pm 
RIP
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
138
อยู่ในเกม
1,085
ออนไลน์
80 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
30 มิถุนายน 2016
เกมที่เกี่ยวข้อง