กลุ่ม STEAM
RandomDerpCSGO RANDOMDERPS
กลุ่ม STEAM
RandomDerpCSGO RANDOMDERPS
1
อยู่ในเกม
7
ออนไลน์
ก่อตั้ง
5 เมษายน 2015
เกี่ยวกับ RandomDerpCSGO

RANDOMDERPS

We are the RANDOMDERP csgo squad. we iz da reptillian brotherhood and will take over the earth with the great retellian barack obama.
กระดานสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
TESTING TESTING ONE TWO THREE
BY THE POWER OF RANDOM.......
< >
1 ความเห็น
milk crust 26 ธ.ค. 2015 @ 4:35pm 
ded group lel
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
สมาชิก
1
อยู่ในเกม
7
ออนไลน์
0 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
5 เมษายน 2015
เกมที่เกี่ยวข้อง