กลุ่ม STEAM
Playlab fOr inNovation in Games PONG_lab
กลุ่ม STEAM
Playlab fOr inNovation in Games PONG_lab
0
อยู่ในเกม
3
ออนไลน์
ก่อตั้ง
1 ตุลาคม 2013
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
Italy 
เกี่ยวกับ Playlab fOr inNovation in Games

Let's play in and out of the lab

Gaming hub for the students of the PONG lab @ University of Milan.
The only university lab where playing is mandatory :)
การสนทนายอดนิยม
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
สมาชิก
0
อยู่ในเกม
3
ออนไลน์
0 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
1 ตุลาคม 2013
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
Italy