NHÓM STEAM
Metalocalypse: Dethgame dethgames
NHÓM STEAM
Metalocalypse: Dethgame dethgames
9
ĐANG CHƠI
69
TRÊN MẠNG
Thành lập
4 Tháng 1, 2014
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Địa điểm
Norway 
GIỚI THIỆU Metalocalypse: Dethgame

Dethgames Dethklok Approved

Games that ascend above the earth, into brutal gloryiness and acheive heavy metal status in valhalla among their most brutal brothers.
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
THÔNG BÁO GẦN ĐÂY
In London..
THẨM ĐỊNH VIÊN STEAM
Đánh giá của Metalocalypse: Dethgame
"BRUTAL RPG FPS GORE METAL HEAVY"
Đây là một số đánh giá gần đây bởi Metalocalypse: Dethgame
14 bình luận
CaptainSadist 25 Thg04, 2016 @ 5:22pm 
Anyone got any SPF? I'm, uh, very Irish
[Kill.ye@r$] Billy Bones 24 Thg01, 2016 @ 4:16am 
Hello!
And don't forget the joker! (c)
BigSmoke 23 Thg01, 2016 @ 4:10pm 
Thank's mostly nice for the group invite.
Hello group.
Classy. 14 Thg11, 2015 @ 8:28am 
so yer telling me that you put these little guys in boiling water and they shreik and they turn red and they die ?
gr44rg 8 Thg01, 2015 @ 2:34pm 
I need a hundred beers. Exactly one hundred. Thank you. :Killmaster:
Crap_Dinner 18 Thg08, 2014 @ 6:10pm 
thats a real cool cats
THÀNH VIÊN NHÓM
Thành viên tiêu biểu của tuần:
Quản trị viên
9
ĐANG CHƠI
69
TRÊN MẠNG
0 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
4 Tháng 1, 2014
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Địa điểm
Norway 
TRÒ CHƠI LIÊN QUAN