กลุ่ม STEAM
MaxGamer MG_MC
กลุ่ม STEAM
MaxGamer MG_MC
0
อยู่ในเกม
4
ออนไลน์
ก่อตั้ง
25 กุมภาพันธ์ 2012
ตำแหน่ง
Australia 
เกี่ยวกับ MaxGamer

DIAMONDS!

Not for the feint-hearted, MaxGamer is a ruthless team of hardened players who dedicate themselves to annihilating the zombie-infested maps of Minecraft!

Oh, and we like cookies.

//So all the admins left (the server died too a while back afaik) and apparently I (some random who knows an admin) own the group now. Stay in the group for old times sake, I suppose.
การสนทนายอดนิยม
23 ความเห็น
Figoment 20 มิ.ย. 2020 @ 7:53am 
I'm making a minecraft server thats similar to maxgamer for old times sakes, anyone wanna join?
Ircof 19 ต.ค. 2018 @ 9:52am 
I was just looking my old Minecraft server to youtube on, and then I found my old Internet browser favorite, then found maxgamer but it was shut down so. Now joined this Steam group to see what the future holds for MaxGamer.
SplinterV 19 มิ.ย. 2018 @ 12:44pm 
A bunch of others went by different names then their MaxGamer names though.
Figoment 19 มิ.ย. 2018 @ 12:41pm 
Lets see, I only remember SplinterV and maybe Viivek
Figoment 19 มิ.ย. 2018 @ 12:40pm 
sup
Amaterasu 14 มิ.ย. 2018 @ 1:43am 
haha, fair point. Anyhow, I miss chilling with you all. Keep in touch, aye?
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
สมาชิก
0
อยู่ในเกม
4
ออนไลน์
3 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
25 กุมภาพันธ์ 2012
ตำแหน่ง
Australia