กลุ่ม STEAM
The Intergalactic Squirrels IGSQ
กลุ่ม STEAM
The Intergalactic Squirrels IGSQ
3
อยู่ในเกม
10
ออนไลน์
ก่อตั้ง
10 ตุลาคม 2018
ภาษา
อังกฤษ
เกี่ยวกับ The Intergalactic Squirrels

The Intergalactic Squirrels™ Steam Group!

A global gaming community that's over 200 members strong. Our goal is crafting a community of relaxed and accepting people for online gaming and discussions. The community's most played games are Rocket League and Rainbow Six: Siege. Come join our Discord and follow us on social platforms!

Find us here:
การสนทนายอดนิยม
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
สมาชิก
3
อยู่ในเกม
10
ออนไลน์
15 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
10 ตุลาคม 2018
ภาษา
อังกฤษ