NHÓM STEAM
Guru-Gaming.com .Guru
NHÓM STEAM
Guru-Gaming.com .Guru
3
ĐANG CHƠI
44
TRÊN MẠNG
Thành lập
29 Tháng 11, 2014
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Địa điểm
France 
GIỚI THIỆU Guru-Gaming.com

The Guru-Gaming Community

Guru Gaming

Join us on TeamSpeak: ts.guru-gaming.com

Guru-Gaming Altis-Life: 37.59.245.100:2302

Site:
Our Site is Live click the Link and Sign up Now!
http://www.guru-gaming.com/
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
THÔNG BÁO GẦN ĐÂY
Guru-Gaming.com - Altis Life RPG
THẨM ĐỊNH VIÊN STEAM
Đánh giá của Guru-Gaming.com
"Multiplayer and general fun-to-play games"
Đây là một số đánh giá gần đây bởi Guru-Gaming.com
< >
2 bình luận
clarence 17 Thg12, 2016 @ 2:53pm 
ʜᴇʟʟᴏ, ɪ ᴀᴍ ᴀ ʏᴏᴜɴɢ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴋᴏʀᴇᴀɴ ɢɪʀʟ (>‿◠)✌ ᴀɴᴅ ɪ ᴡᴏᴜʟᴅ ᴊᴜsᴛ ʟɪᴋᴇ ᴛᴏ ʟᴇᴛ ʏᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴛʜᴀᴛ ɪ ᴡᴀᴛᴄʜ ʏᴏᴜ ᴇᴠᴇʀʏ ᴅᴀʏ ᴀɴᴅ ɢɪɢɢʟᴇ ᴛᴏ ᴍʏsᴇʟғ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴏғ ʜᴏᴡ ɢᴏᴏᴅ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴀᴛ ɢᴀᴍᴇs ♡‿‿♡ ɪ ʜᴏᴘᴇ ᴏɴᴇ ᴅᴀʏ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ᴛᴇᴀᴄʜ ᴍᴇ sᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Pig 12 Thg01, 2016 @ 8:46am 
Hello Everyone! I am selling CS GO Pins Series 1 from DreamHack Cluj

Prices are good. Militia: 20 keys, Italy: 20 keys, Guardian: 35 keys, Guardian Elite: 105 keys
3
ĐANG CHƠI
44
TRÊN MẠNG
0 ĐANG TRÒ CHUYỆN
Vào phòng trò chuyện
Thành lập
29 Tháng 11, 2014
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Địa điểm
France