NHÓM STEAM
GeeksGamers.Com G + G
NHÓM STEAM
GeeksGamers.Com G + G
2
ĐANG CHƠI
36
TRÊN MẠNG
Thành lập
30 Tháng 8, 2016
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Địa điểm
United States 
GIỚI THIỆU GeeksGamers.Com

Official Group!

Welcome to the official Geeks + Gamers Steam Group! Hang out with your fellow G+Gers and get playin'!
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
THẨM ĐỊNH VIÊN STEAM
Đánh giá của GeeksGamers.Com
"Any titles that foster community play and teamwork over lone-wolf tactics, as well as narrative-focused experiences or unique indie titles."
Đây là một số đánh giá gần đây bởi GeeksGamers.Com
< >
1 bình luận
DirtyDan 21 Thg11, 2018 @ 10:09am 
cool youtube channel
2
ĐANG CHƠI
36
TRÊN MẠNG
0 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
30 Tháng 8, 2016
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Địa điểm
United States